Hoppa till sidans innehåll

Funktionärs policy


Denna policy gäller för alla som i egenskap av funktionär, representerar eller företräder Nedre Norra Bilsportförbundet. Styrelsemedlem, sportgrensansvarig, domare, tekniska kontrollant, etc. samt annan funktionär vid exempelvis tävlingar eller andra uppdrag, skall alltid föregå med gott exempel.

 

Syftet med vår verksamhet är att vi ska ha roligt och trevligt tillsammans. Vår inställning skall alltid vara att hjälpa, inte stjälpa.


Åligganden: 

 • All personal som har ett uppdrag av NNBF, skall bära NNBF: s ID-legitimation, för att visa vem man är och vilken funktion man har, när man är i ”tjänst”.
 • Vara väl förtrogen med sitt uppdrag och känna till de regler som gäller.
 • Vart annat år genomgå en utbildning för sitt uppdrag. Exempelvis domare/tekniska kontrollanter skall genomgå en domarutbildning (juridik m.m.).
 • Vid kontakter med tävlande, funktionärer, publik och media, ska dessa bemötas med vänlighet och respekt.
 • I händelse av tvister, uppträda på ett korrekt sätt, som inte kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande för den enskilde.
 • Vid exempelvis bestraffningsärenden verka för att största möjliga rättvisa skipas. 

 • Det finns inget förtjänstfullt i att bestraffa tävlande eller funktionär, om omständligheterna medger t.ex. en muntlig tillrättavisning.

 

 • SBF:s gemensamma regler § 8 doping, alkohol och läkemedel skall följas.

 

 • Syftet med vår verksamhet är att observera och stötta arrangörer och aktiva samt bevaka att alla regelverk som är aktuella, efterlevs på ett tillfredsställande sätt.

 

 • Alla skall följa SBF:s policy om ”Värderingar, Etik och Moral”, det är 0-tolerans som gäller.

 

 • Påtala för de som inte följer vår policy, vad som gäller och var stolta över att vi har en hög etik och moral inom förbundet.

 

Den som inte följer denna policy, kan av styrelsen fråntagas sitt uppdrag. Alla uppdrag är av typen ”hedersuppdrag”.

 

Denna policy beslutades och antogs vid styrelsemöte den 15 januari 2012.

Nedre Norra Bilsportförbundet
Falun 2012-01-15

 

Styrelsen    

Uppdaterad: 2014-11-11 12:29
Skribent: Mysak Blomqvist

Samarbetspartners:

sisu_IdrottsutbildarnaPostadress:
Nedre Norra Bilsportförbundet
Andersson, Rattvägen 12
771 42 Ludvika

Kontakt:
Tel: 0240-178 43
E-post: This is a mailto link

Se all info