Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan/PM1 Gröndal

2017-04-21 19:54
  • Uppdaterad: 2017-04-21 19:59

Inbjudan/PM1
Driftingtävling Proint och Semi-Pro, inkl. Svenskt mästerskap/
Riksmästerskap, GTR Motorpark

1. Tävling
Lördag 6/5 2017
Träning och kval Proint/SM och Semi-pro/RM deltävling 1
Söndag 7/5 2017
Träning och eliminering Proint/SM och Semi-pro/RM


2. Preliminärt tidsschema
Lördag 6/5 2017
8.00-9.00 Förarmöte Semi-pro/RM
9.00-10.00 Förarmöte Proint/SM
10.00-11.30 Träning Semi-pro/RM
11.30-13.00 Träning Proint/SM
14.00-16.00 Kval Semi-pro/RM
16.00-18.00 Kval Proint/SM
Söndag 7/5 2017
8.00-9.00 Förarmöte Proint/SM
9.00-10.00 Förarmöte Semi-pro/RM
10.00-10.30 Träning Proint/SM
10.30-11.00 Träning Semi-pro/RM
11.00-12.00 Eliminering topp 32 till topp 16 Proint/SM
12.00-12.45 Autografskrivning av topp 16 Proint/SM och Semi-pro/RM
13.00-16.00 Eliminering topp 32, final Semi-pro/RM, förarpresentation inför topp 16
16.00-18.00 Eliminering topp 16, final Proint/SM, inleds med förarpresentation
Detta tidsschema är preliminärt.
Frågor angående tidschema hänvisas till Johan Heggblad 0702768373 eller
Mikael Karlsson 073-7029742


3. Tävlingsplats, datum och kontakt
GTR Motorpark, Eskilstuna
Tävlingens datum: 6-7/5 2017
Tävlingsarrangör: Gröndal MSK
Telefon: 070-2768373
Mail: This is a mailto link


4. Organisationskommité
Samuel Lundqvist, Linda Rösselharth, Långe-Mikael Andersson, Johan Heggblad,
Peter Lagerlöf, Jeanette Skoog


5. Tävlingsledare
Tävlingsledare: Mikael Karlsson 073-7029742
Bitr TL: Samuel Lundqvist 070-8718918
Racecontrol: Johan Heggblad 070-2768373


6. Teknisk chef
Alexander Kvist 076-3466484


7. Miljöchef
Linda Rösselharth


8. Domarordförande
Patrik Johansson 070-3567297


9. Säkerhetschef
Johan Heggblad 070-2768373


10. Banchef
Linda Rösselharth


11. Administrativ chef
Matilda Svensson 070-647 09 89


12. Bedömare (Faktafunktionärer)
Morgan Göransson (Huvudbedömare)
Torbjörn Olsson
Jonas Mellander


13. Tävlingsform
SM i Proint samt RM i Semi-Pro


14. Officiellt språk/tid
Språk: Svenska
Tid: Fröken Ur tel. +46 90 510


15. Anmälan
Öppettider:
Fredag 5/5 17.00-22.00
Lördag 6/5 07.00-08.45


16. Besiktning
Öppettider:
Fredag 5/5 17.00-22.00
Lördag 6/5 07.00-13.00


17. Mekanikeranmälan/försäkring
Finns på plats i Välkomstcentret


18. Förarmöte
Första förarmöte:
6/5 & 7/5 Kl. 8.00 Semi-pro/RM
6/5 & 7/5 Kl. 09.00 Proint/SM
Resterande förarmöten anslås på officiell anslagstavla i depån.
Förarmöten kommer att ske efter SBF:s reglemente.


19. Anslagstavla
På vägg nedanför trappan på domartornet.


20. Alkotest
Kommer att genomföras.
Funktionär som sköter denna syssla är att anses som faktafunktionär.


21. Resultatlistan
Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan.


22. Prisutdelning
Prisutdelning för både Proint/SM och Semi-pro/RM sker efter avslutade finaler.
1:an, 2:an, 3:an samt 4:an ska efter sista final infinna sig på anvisad plats.


23. Deltagare
Licensklasser, antal och ev. gallringsmetod, tillåtna bilar, bilklasser, startordning sker
enligt klassreglemente och SBF:s reglemente.


24. Brandsläckare/miljömatta
Varje startande ekipage ska ha minst 6 kg släckmedel med sig placerat lättåtkomligt
på depåplatsen.
Miljömatta eller presenning ska finnas under bilen när den står på sin depåplats.


25. Tävlingsavgift
Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om arrangören ställer in tävlingen.
Anmälningsavgift för Proint/SM är 2000 kr och Semi-pro/RM är 1500 kr.
Betalas till GTR AB på Bg 5922-5763


26. Anmälan
Ska göras senast den 2/5 2017 kl 23.59.
Avanmälan sker senast 24 timmar innan start.
Anmälan sker till: This is a mailto link
Vid anmälan ska storlek på ekipage anges och när man beräknar att anlända
till banan.
El går att köpa på anläggningen.
230V 10A 100 kr/dygn
400V 16A 300 kr/dygn


27. Priser
Poängberäkning, särskiljning, prisutdelning sker enligt SBF sportgrensreglemente
och eventuella tilläggsregler.


28. Line Up
Sen ankomst till Line Up kan leda till nekat tillträde till banan.
Bil ska vara framkörd i god tid innan planerad körning.

29. Parkeringsdepå
Vid ankomst till anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon utan
anvisning från depåpersonal.
Alla privatbilar ska parkeras utanför anläggningen eller på anvisad plats.
Detta bestäms av depåpersonalen.
Att göra hål i asfalten beläggs med avgift direkt till
banägaren med 1 000 kr/st.
Större hål/skador på asfalten 10 000 kr/st.
Avgiften på skadegörelse enligt ovan är inte att anse som en bestraffningsavgift.
Detta kan undvikas med att ha en form av hård skiva under domkraft mm. som
kan orsaka skada på asfalt.


30. Depåtystnad
Depåtystnad sker klockan 22.00 – 08.00 (alla dagar i veckan).
Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande verksamhet,
ex: starta motorer, hög musik mm.
Depåtystnad innebär även att arbete med bullrande motor/tryckluftsverktyg är
förbjudet under dessa tider.
Det är förbjudet att framföra något fordon på banan före och efter den ordinarie
verksamhetens slut utan tillstånd från tävlingsledning.
Vi uppmuntrar er till att ha en trevlig kväll och helg inom depåområdet, men vill också
påminna om punkt nummer 19 i denna inbjudan.


31. Miljö
Anläggningen är miljöcertifierad av SBF. Den enskildes ansvar är att alltid förebygga
och förhindra att spill uppkommer från fordon, se: G 2.4.
Det är viktigt att vi samtliga tänker på vår miljö och håller rent runt oss.
Exempelvis använder sopkärl och säckar för brännbart material. Tänk på att inte
använda miljöfarliga produkter.
Miljöstationen är placerad i anslutning till depån.


32. Tunnor/Däck
Team som skrapar däck ska ha ett underlag för detta så avskrapet inte hamnar på
marken. Avskrapet lämnas sedan i miljöstationen.
Tunnor, bensinfat, dunkar och däck får ej kvarlämnas.
Team/förare som lämnar delar, vätskor och dylikt kvar på depåytan (ej i
miljöstationen) debiteras 2 000 kr.
Kvarlämnade däck debiteras 300 kr/st.


33. Tankning
Det är ej tillåtet att sitta i och ha bilen igång under tankning.
Miljömatta ska användas och därför sker tankning endast på egen depåplats.


34. Heta Arbeten/Grillning
Då det råder förbud mot öppen låga i depå ska heta arbeten, så som svetsning,
ske på avsedd plats enligt information vid ankomst.
Grillning får endast ske efter kl 18.30 i depåområdet.
Frågor ang. detta hänvisas till depåpersonal.


35. Teampass/inpassering
All teampersonal ska vid entren till banan bära giltigt armband för det rådande
arrangemanget. Det ingår armband för 3 mekaniker och 1 spotter i avgiften.
Extra teamband finns att köpa i sekretariatet.
Vid serieanmälan har varje team fått 1st spotterpass som ger tillträde till avsedd
läktare för dessa.


36. Press
Kontakta pressansvarig Stefan Lindgren på 073-6543206 eller This is a mailto link


37. Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
nationella tävlingsbestämmelser. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i
tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Det internationella förbundet: FIA, Svenska Bilsportförbundet,
Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF), samt arrangör/delarrangörer eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under
tävling drabbar deltagaren.
Gröndal MSK och Svenska Bilsportförbundet hälsar er varmt välkomna till Eskilstuna
och GTR Motorpark!


38. Övrigt
Vid betalning på anläggningen tar vi gladeligen emot kontanter och

Skribent: Tabita Toivonen
Epost: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport


skruvat.SE_stor

 

Säkerhetspartner

Folksam_logga

Samarbeten 

Mastertent logga

 

aretsbilsport

 

 

Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +46 (0) 8 626 33 00
Fax: +46 (0) 8 626 33 22
E-post: This is a mailto link