Blanketter

Här finns de flesta av SBF´s blanketter i pdf- eller Word-format.
Datum före varje länk avser dag då blanketten publicerats.

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

OBS!
I ”gamla” blanketter kan en gammal adress till SBF förekomma, rätt adress ska vara:
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET, BOX 705, 191 27 SOLLENTUNA

SBF

[120112] Policy för resor, boende och andra ersättningar – PDF
[120124] Reseräkning – MS Excel
[121009] Resebidrag för Ungdom – PDF | MS Word
[140715] Faktureringsunderlag Banbesiktning – MS Excel
[120411] Blankett för den som vill veta hur man kommer in i Bilsporten – PDF
[120103] Dispensansökan – Förare/Funktionärer – MS Word

LICENS

[130704] Ansökan Tävlingslicens (även ändring) – PDF | MS Word
[071009] Ansökan Anmälarlicens – PDF | MS Word
[051004] Ansökan Licens för Ansvarig Ledare – PDF | MS Word
[100820] Ansökan Funktionärslicens (även uppklassning) – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Dragracing – PDF | MS Word
[111012] Ansökan internationell Licens Formel – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Historisk Formel/Racing – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Karting – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Racing – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Rally – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Internationell Licens Rallycross – PDF | MS Word
[111012] Ansökan Dispens Rallylicens – PDF | MS Word
[131219] Ansökan Dispens Funktionärslicens – MS Word
[120412] Anmälan Klubbyte – PDF | MS Word
[120510] Utlåtande över allmän läkarundersökning (Swe) – PDF | MS Word
[120510] Utlåtande över allmän läkarundersökning (Eng) – PDF | MS Word
[111012] Försäkran om Licensinnehav – PDF | MS Word
[111227] Rapport: Prova-på-licenser – MS Excel

TÄVLING

[111013] Upplåtelseavtal markägare/väghållare – PDF | MS Word
[120508] Ansökan om Länsstyrelsetillstånd – PDF | MS Word

Bokning av Tävlingsdatum och Ansökan om Tävlingstillstånd sker sedan 2008 via Bilsport Online, enligt G 4 (gemensamma regler, kapitel 4).

Behövs hjälp med inloggning till Bilsport Online, eller med bokning/ansökan finns det dokument till hjälp här. Frågor ställs i första hand till distriktet. Kontakta SBF:s IT-avdelning om mer hjälp behövs.

FÖRSÄKRING/SKADERAPPORT

[100219] Information om försäkringar för förare och funktionärer samt ladda hem skadeanmälan med mera – [extern länk]

För skador uppkomna under 2007 eller tidigare, kontakta Trygg-Hansa
(tel. 08-693 15 10).

[080701] Folksam – Riksidrottsförbundets grundförsäkring etc – [extern länk]
[080701] Mekanikeranmälan (fd. Medförsäkradanmälan) – PDF

FÖRTJÄNSTTECKEN & UTMÄRKELSER

Statuter | Ansökan – Förtjänsttecknet: Guldratten
Statuter | Ansökan – Förtjänsttecknet: Silverratten
Statuter | Ansökan – Förtjänsttecknet: Stora Grabbars & Tjejers Märke

Statuter | Ansökan – Klubbjubileum (10, 25, 50, 75 och 100 år)

Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Bertils Kanna
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Bilsportens Miljöpris
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Årets Bilsportare (Ledare)
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Årets Bilsportare (Tävlande)
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Årets Klubbledare
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Årets Ungdom (Ledare)
Statuter | Nominering – Utmärkelsen: Årets Ungdom (Tävlande)

Statuter | Nominering – Svensk Bilsports Resestipendium

MINNESFONDER

[100914] Ronnie Petersons Stipendium – PDF
[110830] Anecto Racing Stipendium – PDF
[020823] Robert Essebro’s Minnesfond (Ansökan) – PDF
[020222] Robert Essebro’s Minnesfond (Information) – PDF

KLUBBAR

[140513] Årsrapport Klubb – PDF

JURIDIK

[130902] Ansökan om deltagande i ett icke sanktionerat
Nationellt evenemang [inkl. riktlinjer] – PDF

[130902] Ansökan om deltagande i ett icke sanktionerat
Internationellt evenemang [inkl. riktlinjer] - PDF

[110701] Utredning Tävling – PDF | MS Word
[110701] Beslutsprotokoll – PDF | MS Word
[110701] Protest – PDF | MS Word
[110701] Anmälan till förbundsbestraffning – PDF | MS Word
[110701] Meddelande om Överklagan – PDF | MS Word
[070330] Observatörsrapport – PDF | MS Word
[110701] Tävlingsbestraffning (Bilaga Tävlingsböter) – PDF | MS Word

[141023] Officiellt Meddelande – Ärende Under Utredning (vid tävling) – MS Word

BILORIENTERING

[060227] Anmälningsblankett – PDF
[040110] Besiktningsprotokoll – PDF

CROSSKART

[090319] Anmälningsblankett – PDF | MS Word
[090319] Besiktningsprotokoll – PDF | MS Word
[111025] Domarrapport – PDF | MS Word

DRAGRACING

[010613] Besiktningsprotokoll – PDF
[030313] Competition Index Control Rapport (Swe) – PDF
[030313] Competition Index Control Rapport (Eng) – PDF

[131114] Anmälan om Svenskt Rekord (Swe) – MS Word
[131114] Anmälan om Svenskt Rekord (Eng) – MS Word

[071023] Incidentrapport – PDF
[010904] Protokoll för uppkörning – PDF

Kontrollprotokoll:
[010613] Juniordragster
[010613] ET
[010613] Super Street
[010613] Super Gas
[010613] Super Comp
[010613] Stock/Super Stock
[010613] Competition
[010613] Pro Stock
[010613] Pro Modified
[010613] Top Methanol
[010613] Top Fuel

DRIFTING

[070625] Anmälningsblankett – PDF | MS Word
[140512] Besiktningsprotokoll – MS Word
[140512] Tekniskt Protokoll (Teknisk kontroll) - MS Word

ENKLA TÄVLINGSFORMER

[140512] ETF-Besiktningsprotokoll – MS Word
[140512] Besiktningsprotokoll Time Attack – MS Word
[140512] Tekniskt Protokoll (Teknisk kontroll) – MS Word

FOLKRACE

[060227] Anmälningsblankett/Startbekräftelse – PDF
[020129] Startbekräftelse – PDF
[020129] Besiktningsprotokoll – PDF
[090908] Domarrapport – PDF
[140716] Avregistrering, Transportstyrelsen - PDF

KARTING

[060227] Anmälningsblankett (komplett) – PDF
[140408] Domarrapport – PDF
[140101] Bestraffningarmeddelande – PDF
[141201] Tekniskt Protokoll – PDF
[141201] Tekniskt Protokoll (bilaga) – PDF
[121005] Kontroll av Våg – PDF | MS Word
[020415] Viktgränser – PDF | MS Word

OFFROAD

[060227] Anmälningsblankett – PDF
[020129] Besiktningsprotokoll – PDF
[030509] Upplåtelseavtal Offroadverksamhet – PDF
[030509] Deltagarförbindelse – PDF

RACING

[060227] Anmälningsblankett – PDF | MS Word
[030904] Besiktningsprotokoll – PDF | MS Word
[110609] Domarrapport – PDF | MS Word
[110609] Tävlingsledar/Domarjurybeslut – PDF | MS Word

RADIOSTYRD BILSPORT

[060227] Anmälningsblankett – PDF

RALLY

[060227] Anmälningsblankett – PDF

[111010] Besiktning Kategori B – Provningsprotokoll Rallybil – PDF | MS Word
———— Besiktning Kategori A – Provningsprotokoll Rallybil – Beställs från SBF

[131127] Ansökan om Rallyvagnbok – PDF | MS Word
[131127] Ansökan om Registerkort – PDF | MS Word

[140114] Ansökan om Nationell Grupp E Klassning – MS Word

Tidkorten nedan finns i två versioner, Utan och Med rutor för tiduträkning.
Välj version och antal SS nedan:

[040831] Instruktioner för tidkort! – PDF

Tidkort utan rutor för tiduträkning för:
[020126] 2 SS |  [020129] 3 SS |  [020127] 4 SS |  [020127] 5 SS |  [020127] 6 SS

Tidkort med rutor för tiduträkning för:
[020126] 2 SS |  [020129] 3 SS |  [020127] 4 SS |  [020127] 5 SS |  [020127] 6 SS

[111010] Registreringsnummerlista Info – PDF | MS Word
[111010] Registreringsnummerlista A – PDF | MS Word
[111010] Registreringsnummerlista B – PDF | MS Word
[090426] Domarrapport Enkel – MS Word
[090324] Domarrapport DM/FM – MS Word
[090324] Teknikerrapport – MS Word

RALLYCROSS/BACKE

[060227] Anmälningsblankett – PDF
[111025] Domarrapport – PDF | MS Word

SÄKERHET

[141210] Incident- och Olycksrapport – MS Excel

TEKNIK

[140624] Faktureringsunderlag Bilbesiktning – MS Excel
[111013] Arbetsprotokoll RA/RC – PDF | MS Word
[130822] Checklista Teknisk Efterkontroll – MS Excel
[131002] Tekniskt Protokoll – MS Word
[140325] Reparation av Bur - PDF

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines