Regler - Folkrace

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G-1 Gemensamma Regler 2015 2014-10-01 2015 2015-01-01
-
G-1.2 2013 - Bilaga till G 7.3 2012-03-14 2012/1 2012-01-01
G-1.3 2013 - Bilaga till G 13 2012-03-14 2012/1 2012-01-01
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2014-04-28 7
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2014-02-25 Feb. 2014

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Innehåll Regelbok Folkrace 2015 2010-01-05 2010:1
FR-1 Tävlingsregler 2015 2014-12-16 Nov. 2014
FR-2 Tekniska Regler 2015 2014-12-16 Nov. 2014
FR-2-S Tekniska Regler Sprint 2015 2014-12-16 Nov. 2014

Mästerskapsregler

Inga regler

Övrigt

Inga regler

Externa länkar

Länkar
FAP 512-1
Rikspolisstyrelsens författningssamling (Lagar och regler - söksida)

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines