Regler - Rally

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G-1 Gemensamma Regler 2015 2014-10-01 2015 2015-01-01
-
G-1.2 2013 - Bilaga till G 7.3 2012-03-14 2012/1 2012-01-01
G-1.3 2013 - Bilaga till G 13 2012-03-14 2012/1 2012-01-01
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2014-04-28 7
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2014-02-25 Feb. 2014

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RY Regelbok Rally 2013 2013-09-24 2013
RY-1 Tävlingsregler Rally 2014-12-16 Dec. 2014
RY-2 Tekniska regler, Rally 2014-12-16 Dec. 2014
TR-1 Tekniska Regler RY, RA & RC 2015 2015-02-27 2015/2
- - - -
Ingår ej i Regelboken
RY-T-GrH Tekniska Regler GrH 2015-02-24 Feb. 2015
RY-T-NS Tekniska Regler Nationell Special 2014-12-16 Dec. 2014
RY-T-GrE Tekniska Regler GrE 2015-02-24 Dec. 2014
RY-2b Bilaga RY-T 9, Grupp E 2014-03-27 Mars. 2014
RY-2c Råd & Tips Grupp E 2012-02-29 2012-03-01
RY-2d För Bilar Grupp E, se Övrigt!
RY-2f-1 Originalrally - Gr F FWD 2014-12-16 Dec. 2014
RY-2f-2 Originalrally - Gr F RWD 2014-12-16 Dec. 2014
RY GrF-info Info VOC-Gr F 2014-01-16 Jan. 2014
-
TR-2 FIA sporting code, svensk översättning av App. J INDEX 2013 2011-01-05 Jan. 2010
(TR-2) Utdrag ur Appendix J Art 251-256 & 260 Grupp N, A och R 2013 [SVENSK] 2013-01-08 Jan. 2013
AppK Se Historisk Bilsport - - -

Mästerskapsregler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RY-SM-Sp1 SM Sprint Vinter 2015 2014-11-12 Nov. 2014 2015
RY-SM SM/JSM 2015 2014-12-29 Dec. 2014 2015
RY-RM RM 2015 Tjejer, Ungdom & Senior 2014-11-14 Nov.2014 2015
RY-RM HRB För RM HRB se Historisk Bilsport
KRC/HRC För Klassiska & Historiska Rallycuperna se Historisk Bilsport

Övrigt

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RY-REG Regler Regularity Se Bilorientering!
TR Nationellt Homologerade Bilar 2006-01-08 Januari 2006
-
TR Nationellt Homologerade Bilar GRUPP E 2014-10-14 Okt. 2014
TR Bilmodeller Grupp E 1980-1999 2011-12-30 2011-12-29
-
Däcklista Vinterdäck/Dubb 2014-2015 2015-02-02 2015/1
Däcklista Sommardäck 2014 2014-04-08 8 April 2014
Däcklista "Framtidens Rallydäck" 2014 - 2014-05-07 Maj 2014 2014-04-16
-
RY-10 Säkerhetsmanual 2005-11-30 November 2005
RY-11 Beredskap vid olycka 2005-06-01 Maj 2001
RY-11 OK-Skylt (RY 8.12.8/RY-T2) 2011-06-02 1 2011-07-01
TR-BP Arbetsmanual Bränsleprov 2005-12-06 November 2005
TR-5 Operativa anvisningar, Ljudmätning 2012-04-17 April 2012
TR-6 Skisser på Viktlåda 2003-03-22 April 2002
TR-7 Regler för kontroll av katalysator 2007-02-22 Februari 2007
TR Godkända katalysatorer 2014-01-08 Jan. 2014
TR Cert. serviceanl. FIA-släcksystem 2012-02-17 Feb. 2012
TR FIA HANS Guide 2006-01-30 05/01/2005
-
Info Nya Domar-/Tekniker rapporter
RY-DOM_01 Domarrapport - Enkel 2009-04-26 April 2009
RY-DOM_02 Domarrapport - FM/DM 2009-03-24 Mars 2009
RY-DOM_03 Teknikerrapport 2009-03-24 Mars 2009

Externa länkar

Länkar
FIA Regler
FIA Technical list, länk till FIA
Homologerade bilar: Grupp N, A och R
Rikspolisstyrelsens författningssamling (Lagar och regler - söksida)
Tidigare homologerade bilar
Voc Mekonomen Rally
VVFS,Vägverkets författningssamling

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder