Hoppa till sidans innehåll

Corona och Bilsporten


På den här sidan samlar Svensk Bilsport den senaste informationen om corona och Bilsporten. Sidan uppdateras löpande.

9 september


Maxgräns för publik och utövare tas bortDeltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från 29 september. Samtidigt slopas kravet på avstånd mellan sittplatser och sällskap. Fortsatt uppmanas alla att vaccinera sig för att undvika att smitta ska öka igen.

– Det känns mycket positivt att ytterligare restriktioner nu avskaffas och jag ser fram emot en höst, vinter och vår med idrotten i full aktivitet och inför fulla läktare. Vi har både prövats hårt och lärt oss mycket under pandemin och jag hoppas nu att vi tar ansvar, är rädda om varandra och hjälps åt även fortsatt, inte minst genom att vaccinera oss, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade vid en presskonferens den 8 september att steg 4 i avvecklingen av restriktioner införs från och med 29 september. För idrottsföreningar och förbund innebär det att maxtak för publik och för antal deltagare vid motionslopp och liknande tas bort. Dessutom tas krav på avstånd mellan sittplatser och mellan sällskap bort.

Regeringen remitterar också ett förslag om att ge möjlighet för vaccinbevis för evenemang med fler än 15 000 åskådare/deltagare vid behov.

– Det är fullt förståeligt att det funnits en frustration över att inte kunna ta in mer publik, en önskan att få återgå till en mer normal idrott, kunna arrangera lopp och ett behov av större intäkter för idrottsföreningarna. Att Folkhälsomyndigheten som experter på smittskydd tillsammans med regeringen nu gett oss detta positiva besked att det nu är möjligt att öppna upp ger hela idrottsrörelsen energi, säger Björn Eriksson. 

 


29 juni

Idrotten öppnar upp för fler deltagare och tillåtande av publik
Regeringen har presenterat en ny begränsningsförordning som gäller från 1 juli och som tillåter fler deltagare vid motionslopp och liknande tävlingar, där exempelvis rally ingår, samt mer publik på arenaidrott.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog (motionslopp) drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter, utan avgränsad arena, regleras av just begränsningsförordningen och ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi.

Regeringens besked innebär för motionsloppen, där rally ingår, att begränsningen av antal deltagare istället blir 900 och att detta gäller i start- och målområde och inte hela banan, något som vi tydligt framfört under en längre tid. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar på väg och på eller i vatten eller skog, till exempel segling, rally och enduro.

Dessutom öppnas för mer publik på arenor och även möjlighet till sektionering. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbunden pekat på under en längre tid.

- Det här är verkligen ett mycket glädjande beslut för oss inom bilsporten. Vi har påtalat detta länge att vi, precis som en del likartade förbund utan avgränsade arenor, drabbats hårt när regleringar tagits fram i alldeles för låsta ramar där man från beslutshåll inte förstått skillnaden mellan idrotter och hur de bedrivs. Men nu tycks man ha förstått det och med det har vi nu fått betydligt bättre restriktioner kring det nya beskedet som träder i kraft 1 juli, säger Anna Nordkvist vd, Svensk Bilsport.

Några punkter som gäller från 1 juli

 • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
 • För utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
 • Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
 • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.


För rally specifikt finns nedan från juristerna från Länsstyrelsen att ha med sig vid tillståndsansökan:
För tävlingar på t.ex. väg som är tillgängliga för allmänheten att delta i som tävlande gäller from 1 juli samma bestämmelser som för motionslopp. (900 pers.) Då får enbart tävlande och funktionärer befinna sig i start- och målområde. För eventuell publik finns då inga särskilda begränsningar utan då gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar. 

 För tävlingar där allmänheten inte kan delta i tävlingen gäller sedvanliga bedömningar om offentliga tillställningar. Där blir ju ofta det avgörande för om det är en offentlig tillställning eller inte om det är publik eftersom endast de då ses som deltagare (jfr vad polisen skriver på sin webbsida för t.ex. speedway).

 

Vad som gäller för enskilda tävlingar blir alltså en bedömning som får göras från fall till fall utifrån ovan angivna förutsättningar av polis och Länsstyrelse.


Riksidrottsförbundets ordförande var nöjd med beslutet, men blickar även framåt för att säkerställa idrotten i en återstart efter en tid av stora förluster för idrottsrörelsen.

- Självklart har idrottsrörelsen förståelse för att det är successiva lättnader som även fortsatt är aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. Vi ser också att även om det nu öppnas stegvis på ett positivt sätt så kommer idrottsrörelsen att under flera år framåt behöva arbeta med återstart och laga de revor som uppstått under pandemin. Här behövs besked till idrotten från regeringen om fortsatt stöd på 900 miljoner kronor för åren 2022 till 2024, kommenterade Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande nyheten om nya restriktioner för idrotten från 1 juli.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson påminde i samband med presskonferensen om det nya beslutet om vikten av att fortsätta följa de allmänna råd som gäller om att bland annat hålla avstånd.

Folkhälsomyndighetens info om vad som gäller från 1 juli

 
1 juni

Med start den 1 juni släpper restriktionerna en del gällande deltagarbegränsningar för offentliga tillställningar.

 • Rally omfattas inte i motionslopp generellt, det är grundregeln
 • Rally omfattas av offentlig tillställning
 • Om allmänheten har tillgång till tävlingen både som publik och tävlande (i princip vem som helst kan anmäla sig som tävlande) är båda dessa kategorier deltagare, (nödvändiga funktionärer och ordningspersonal räknas ej som deltagare)
 • Om allmänheten inte har tillgång till tävlingen utan t.ex. endast specifika proffsåkare bjuds in ses endast publiken som deltagare (nödvändiga funktionärer och ordningspersonal räknas ej som deltagare)
 • Observera att även åkarna kan bedömas som deltagare om tävlingen vänder sig till allmänheten, dvs om ”vem som helst” kan delta som tävlande. Annars räknas inte åkarna som deltagare. 
 • 5kvm/person gäller för tillställningar utan anvisad sittplats och för att kunna nyttja högsta tillåtna antal ska alla deltagare/publik kunna, enligt beräkning, disponera 5 kvm tillgänglig yta.

 

Vem räknas som publik och därmed deltagare?

Detta blir en bedömning från fall till fall. Om arrangören inte bjuder inte till publik/aktivt avsäger sig publik så bör inte enstaka personer som spontant ställer sig längs med tävlingsbanan ses som publik. Däremot åligger det arrangören att agera om stora folksamlingar uppstår. Vi tar också hänsyn till om t.ex. platsen för loppet omöjliggör för arrangören att begränsa publik längs med banan (kan vara aktuellt t.ex. vid stadslopp). Det blir alltså en bedömning från fall till fall men detta är några aktuella bedömningspunkter. De restriktioner som gäller när Länsstyrelsens lämnar tillståndet gäller även vid tidpunkten av själva tävlingen, även om restriktionerna förändras däremellan.
2021-04-28

Lättade restriktioner för idrotten
Igår tog Folkhälsomyndigheten beslutet att lätta på tävlings- och träningsrestriktionerna för personer födda 2002 och senare. För bilsporten kan nu breddverksamheten öppnas upp samtidigt som juniorer kan tävla i SM och RM


Huvudrubrikerna som gäller efter gårdagens beslut är;

- Personer födda 2002 och senare får träna och tävla på breddnivå och mästerskap.

- Personer födda 2001 och tidigare får träna
- Inom bilsporten kan juniorer tävla i egna klasser i samband med seniormästerskap inom SM och RM samt även delta i seniorklasserna.
- Arrangemang kan fortsatt genomföras på elitnivå, SM- och RM-tävlingar.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten öppnar nu upp möjligheten för personer födda 2002 och senare att nu äntligen få återvända till sin idrott och börja träna och tävla.
– Fysisk aktivitet främjar en god hälsa. Det är viktigt att barn och unga har bra möjligheter att idrotta trots pandemin, kommenterade Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten gårdagens beslut.

Anna Nordkvist, vd på Svensk Bilsport ser positivt på beslutet från Folkhälsomyndigheten.

- Nu går vi i rätt riktning. Våra föreningar kan genomföra träningar för alla men även för barn och ungdomar arrangera breddtävlingar. Detta är naturligtvis bara positivt, säger Nordkvist och fortsätter.

- Idrottsrörelsens gemensamma styrka har gett resultat. Men samtidigt är det viktigt att vi fortsätter med arbetet att få myndigheterna att se hur olika idrotter utövas. Det saknas idag någon överenskommelse mellan RF och FHM som hanterar alla oss som idrottar utomhus med access till stora ytor och inte är en kontaktsport. I brist på detta måste vi själva fatta beslut utifrån faktumet eliminera smittspridningen, och samtidigt hålla vår sport igång. Våra olikheter kommer vi fortsätta informera och påtala för beslutsfattare, då vi ser att vi och en del andra liknande idrotter bör och kan ha andra restriktioner för att på ett smittsäkert sätt bedriva vår verksamhet, säger Nordkvist.

Idrottsrörelsen har som många andra områden stannat av eller helt slutat med sin verksamhet under pandemin. Riksidrottsförbundet kom för någon vecka sedan med en rapport som slog fast att just ungdomsidrotten tappar i utövare inom många idrotter, där man ser ett tydligt bortfall på ungdomar som inte kommer till de aktiviteter som ändå har bedrivits.

-  Det är många inom idrotten som varit oroliga över barn- och ungdomsgruppen och jag känner stor glädje över detta beslut. Vi har haft bra och givande diskussioner med Folkhälsomyndigheten och det är bra att man lyssnat till den samlade idrottsrörelsen. Idrotten har tagit stort ansvar under hela pandemin. Vi har fått träna på att bedriva smittsäker verksamhet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

 

Tävlandet för seniorer ligger dock fortsatt kvar på elitnivå då det endast är rekommenderat att köra i SM- och RM-arrangemang. Juniorer inom bilsporten (definitionen/ålder på junior kan skilja i sportgrenarna) kan på nämnda arrangemang delta i egna/separata juniorklasser, men även tillsammans med seniorer.


För att delta i SM eller RM har vi sedan tidigare beslutat att ge tillstånd till de arrangemang som innefattar vår högsta nivå inom bilsporten, SM och RM samt också definierat begreppet yrkesmässig för att kunna uppfylla de två kriterierna som ställs.

Som yrkesmässig räknas en bilsportare som uppfyller följande två kriterier: 

1, Har huvudfokus på att bli så bra som möjligt. Bilsport är inte en aktivitet som bara bedrivs på fritiden. Studier och/eller arbete kan bedrivas av aktiva men det är något som sköts vid sidan av bilsporten, alternativt i syfte att möjliggöra en ekonomi för satsningen.

2, Befinner sig på högsta nationella eller internationella elitnivå för seniorer. För bilsporten är nationell högsta nivå SM och RM. Juniorer inom bilsporten (definitionen/ålder på junior kan skilja i sportgrenarna) kan på nämnda arrangemang delta i egna/separata juniorklasser, men även tillsammans med seniorer.


Alla SM och RM ska följa myndigheternas råd och rekommendationer, inneha alla nödvändiga tillstånd samt upprätta protokoll för att kunna genomföra smittsäkra tävlingar.


2021-03-17

Tillåtet att arrangera SM och RM
Under rådande pandemi är mycket av svensk idrott satt på paus. Men ett antal idrotter har påbörjat sina mästerskapsserier och tävlingar. Nu ger även Svensk Bilsport efter prövning tillstånd till SM och RM.

I dialog mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten har begreppet yrkesmässig idrottare definierats som idrott för sådan där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell nivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Senare är också tillagt att detta gäller oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.

Med ovan rekommendation har Svensk Bilsport definierat både vilka tävlingar som kan genomföras samt vem som kan tävla.
Begreppet ”yrkesmässig” har kommunicerats kring frågan vem som får bedriva sin idrott under pandemin. Då har benämningen varit att den aktive ska ha sin idrott som huvudsaklig sysselsättning och med andra ord försörja sig på idrotten. Denna, för många idrotter, snäva bedömning på vad som är yrkesmässig har nu flertalet förbund ifrågasatt.
- En elitsatsning inom många idrotter kan inte bli ett yrke. Den ekonomin finns inte i alla idrotter. Inte ens alla svenskar som tar VM-medaljer till Sverige inom olika sporter utövar sin idrott som betald yrkesutövare. Därav har förbundsstyrelsen beslutat att ge tillstånd till de arrangemang som innefattar vår högsta nivå inom bilsporten, d.v.s. SM och RM samt också definierat begreppet yrkesmässig för att kunna uppfylla de två kriterierna som ställs, säger Anna Nordkvist, VD Svensk Bilsport.
Som yrkesmässig räknas en bilsportare som uppfyller följande två kriterier:
1. Har huvudfokus på att bli så bra som möjligt. Studier och/eller arbete kan bedrivas av aktiva, men det är något som sköts vid sidan av bilsporten alternativt i syfte att möjliggöra en ekonomi för satsningen.
2. Befinner sig på högsta nationell eller internationella elitnivå för seniorer. För bilsporten är nationell högsta nivå SM och RM. Juniorer kan i undantagsfall räknas som elitaktiva, nämligen om de kan konkurrera på högsta nationella seniornivå på senior SM-tävlingar. Inga JSM-tävlingar är tillåtna tills annan information meddelas.
- Vi gör bedömningen att om man ska tävla på högsta nationell nivå inom bilsporten som är SM och RM, så krävs det generellt ett större åtagande än vad kriterierna säger vilket gör att utövaren då uppfyller kravet. I kombination med kriterierna och att vi inte är en kontaktsport, vi är mestadels utomhus och har stora ytor att tillgå, och då med myndigheternas tillstånd och genomarbetad riskbedömning ska dessa kunna genomföras, säger Nordkvist och fortsätter.
- Vi vet också om att våra arrangörer där ute tar stort ansvar, har kunskapen och kontakterna med myndigheterna för att kunna genomföra dessa tävlingar, avslutar Anna Nordkvist.
Alla SM och RM ska följa myndigheternas råd och rekommendationer, inneha alla nödvändiga tillstånd samt upprätta protokoll för att kunna genomföra smittsäkra tävlingar.
Vad gäller för träning?
Gällande träningar utomhus, vilket är något som Folkhälsomyndigheten förespråkar så säger de så här:
Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
För den arrangerande klubben är det viktigt att tänka på att:
- När det är möjligt, håll träningar och andra aktiviteter 
  utomhus.
- Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på
  annat sätt undvika trängsel.
- Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och
  andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är
  yrkesmässig.
För bilsporten kan träning bedrivas under följande riktlinjer:
1. Träning kan bedrivas enskilt och i mindre grupper som är avskilda från varandra och som följer rekommendationerna.
2. Glöm aldrig bort smittskyddstänket då ni planerar era träningar. Säkerställ att det aldrig blir fler personer än Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se till att det alltid går att hålla fysiskt avstånd till andra aktiva, 1-2 meters avstånd. Tänk på hur ni tar er till och från träningarna; låt föräldrar lämna och hämta barn på parkeringen eller annan avskild yta. Planera så att ni undviker ”krockar” mellan de olika träningsgrupperna. Nyttja banor och arenor olika tider.
2021-02-05

Idrotten fortsatt på paus

Med rådande pandemi och rekommendationer så vill vi från Svensk Bilsport förtydliga våra rekommendationer central avseende tillstånd för tävling, 

 

 1. Alla födda 2002 och senare får träna utomhus och inomhus, läs mer här:https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nufarallabarnochungatrana/
 2. Alla födda 2005 och senare samt ”elit” (de som har det som huvudsakliga sysselsättning samt tävlar på högsta internationell/nationell nivå), är undantagen förbudet

 

I dialog med RF så är vår hållning att vi som förbund ej rekommenderar att någon utfärdar några tillstånd till tävling om de ej inbegriper punkt 2 ovan.

 

Självklart är dialogen med myndigheter avgörande samt de rådande lagar som nu finns framtagna: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/

 

Observera att ovan text kan komma att ändras inom kort och förbehåller oss rätten till ev. textfel.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare

Regeringen beslutade den 20 november att sänka maxgränsen till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik. Beslutet gäller från den 24 november.  

Nationella allmänna råd från 14 december

Folkhälsomyndigheten nya nationella allmänna råd gäller sedan den 14 december. De nya nationella allmänna råden tillåter smittsäker träning, om möjligt utomhus, för alla oavsett ålder.

Ytterligare skärpta restriktioner

Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari, vilket bland annat kan innefatta idrottshallar. RF för dialog med Folkhälsomyndigheten och kommer att återkomma med förtydliganden snarast möjligt om vad som gäller för idrotten.

Riksidrottsförbundets pågående arbete

Riksidrottsförbundet har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link

Riksidrosttsförbundet har en kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd och om hur idrottsrörelsen påverkas av de restriktioner som myndigheterna beslutat om. RF svarar också på remisser från regeringen och myndigheter, för idrottsrörelsens räkning.

Mer om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Uppdaterad: 22 DEC 2020 11:25
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg