Hoppa till sidans innehåll

Generell riskanalys gällande tävling och Corona för arrangörerDet är fortsatt viktigt att efterleva de restriktioner och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheteten.
Dessa uppdateras utifrån gällande läge för Corna och finns att hitta här.


Att hålla avstånd och att tvätta/sprita händer är fortsatt de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen.

Från sportgrenar och arrangörer har ett antal rubriker framkommit som särskilt viktiga att tänka på vid arrangemang av en tävling. Tävlingarnas tillvägagångssätt skiljer sig naturligtvis från sportgren till sportgren, men mycket är likartat i ett arrangemang inom bilsporten. Nedan finns en generell Riskanalys att ta hjälp av för planeringen av ett arrangemang.


Funktionärsmöte
Ge så mycket information som möjligt till funktionär innan tävling. Meddela funktionärer att hålla avstånd vid materialutdelning. Ge övrig information över radio när funktionärer är ute på plats.

Behövs ett större informationsmöte hålls det utomhus på väl tilltagen yta med minst 2 meter mellan personerna.

Mat till funktionärer
Funktionärerna får matlåda utkörd till posteringar eller medskickat ut om det är möjligt.

Alternativt hämtas matlåda. Viktigt då att säkerställa avstånd och att maten intas med avstådn.


Incheck
Incheckning sker säkrast utomhus eller i ett säkert område med personal bakom plexiglas när förare och team anländer till tävlingsområdet. Håll avstånd på minst 2 meter. Om möjlighet finns så sätt upp flera incheckningsområden.

Besiktning
Viktigt att hålla avstånd på minst 2 meter. Besiktningen genomförs i eller på ett avskilt område där en person per 10 kvm ska vistas. Endast utövare som måste finnas med vid besiktningen gäller.

Förarmöte
Förarmöten genomförs utomhus på en väl tilltagen yta där avstånd kan hållas mellan de närvarande. Endast förare deltar (och 1 vårdnadshavare om det är unga som är utövare). Vid dåligt väder används Teams/Zoom eller annan teknisk videokonferenslösning. Inga förarmöten bör hållas inomhus.

Prisutdelning
Vid prisutdelning är det endast pristagare som går fram. Priser kan placeras ut på pallen innan för att minska kontakt och närhet vid utdelande av priser.


Parkeringsdepå

Teamen får som brukligt tilldelade platser, men viktigt att ta till mer yta nu med minst två meter mellan teamen.


Team
Personal från teamen rör sig i sitt eget teams yta när de inte följer tävlandet.

Bandepå/Frammatning
Begränsa antalet mekaniker/teampersoner till max 2 per team. Håll bilar och personer på väl tilltaget avstånd, minst två meter.


Information/anslagstavla
Använd hemsidan eller annan internetplattform för att sprida information som behöver ges till berörda personer på tävlingen. Om informationsdisk används gäller max 1 person i taget för att få information.

 

Utrymme tävlingsledning
Antalet personer som vistas per rum ska vara anpassat efter storlek och myndigheternas krav. Håll avstånd minst 2 meter.

 

Toaletter och dusch
Uppmana förare/mekaniker att i första hand använda egen toalett/dusch i sina husbilar/ husvagnar. Sätt upp koner och avspärrning samt märkning i mark vid ev. kö vid övriga toaletter.

Vakter kan se till att köbildning undviks. Vid behov och för att undvika kö, utökning av torrtoaletter om möjligt. Vanliga toaletter städas minst 3 ggr per dag. Handsprit ställs ut. Dusch rekommenderas ej på plats om det inte kan genomföras på ett säkert sätt med avskilda duschplatser.


Kiosk/restaurang

Plexiglas sätts upp mellan personal och kunder. Ingen kontanthantering. Markeringar sätts på marken mot kassor för att påminna om att hålla avstånd. Handsprit ställs fram. Antal personer för lokalen ska vara angivet. Servering får ske om myndigheternas krav för restauranger kan uppfyllas Inga gemensamma samlingsplatser för mat om inte myndigheternas krav kan uppfyllas gällande restauranger. Försäljning av färdiga matlådor till förare och team är möjligt.

 

Utrymme media
Avser i första hand utrymme för förvaring av utrustning samt administrativt arbete för mediapersonal. Om arbetet kan ske utomhus rekommenderas detta.

Avstånd minst 2 meter för arbetsplatserna.


Antal utövare och publik

Maxantalet för deltagare vid offentliga tillställningar, som regleras i den tillfälliga pandemilagen, har höjts. Här berörs idrottstävlingar på avgränsad arena där publik tillåts och tävlingar utanför en avgränsad arena (skog och mark, väg och vatten).

Vid idrottstävlingar inomhus gäller i nuläget max 50 åskådare om de inte har anvisad sittplats och max 300 åskådare om de har anvisad sittplats. Utomhus är maxantalet 600 åskådare utan anvisad sittplats och 3000 åskådare med anvisad sittplats. På större arenor tillåts så kallad sektionering som möjliggör ytterligare fler åskådare. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter (sidled, framåt och bakåt) från andra sällskap och antalet personer i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta. 

Vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.

Arrangören ska alltid informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas och


- Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

- Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit

- Följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder

- Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta

- Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.

 


Här finer du även Folkhälsomyndightenes rekomendationer för användande av munskydd. 

Uppdaterad: 20 MAJ 2021 10:30
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

LeverantörspartnerVIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

esenstudio-logo-orange WEBB.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png


Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.png
sensor300x480.jpg