Hoppa till sidans innehåll

Mer tävlingar tillåts från 1 juni

19 MAJ 2021 14:26
Under tisdagen presenterade Riksidrottsförbundet i en gemensam genomgång för samtliga specialidrottsförbund de nya riktlinjerna för idrotten som träder i kraft 1 juni.
  • Uppdaterad: 19 MAJ 2021 14:26

Med det nya beslutet som börjar gälla 1 juni öppnas idrotten upp för publik och fler tävlande. Alla får tävla, både bredd och elit på alla nivåer, alla åldrar.


- Verkligen positivt. Nu finns förutsättningarna från Folkhälsomyndigheten för att kunna arrangera tävlingar igen och det gäller att ha en väldigt god dialog med regionen, Länsstyrelsen och Polisen för lokala anpassningar, säger Anna Nordkvist, vd på Svensk Bilsport.

Folkhälsomyndigheten har även tagit till sig av svaret på den remiss som idrotten fått svara på innan beslutet, där en viktig punkt från bilsporten var att tydliggöra begreppet deltagare.

- När jag deltog på mötet i går så var det som att de tagit till sig av allt vi sagt, fantastiskt, framför allt att särskilja på utomhus och inomhus och dessutom särskilja vem som är vad på en tävling. Nu blir det tydligare riktlinjer för hur många utövare som får tävla och hur många som kan komma som publik och titta på en tävling, säger Anna Nordkvist och fortsätter.

- Offentliga tillställningar hanterar tävlingar på inhägnat område med publik tex Racing, Rallycross, Folkrace med flera samt även tävlingar på icke inhägnat område oavsett publik eller inte, exempelvis rally. I siffrorna som anges nedan för offentlig tillställning så innefattas EJ funktionärer, team, media, personal i begreppet deltagare, utan endast utövare.

 

Gällande exempelvis Rally så har sportgrenen fått ett särskilt undantag i arbetet VVS (väg, vatten och skog-idrotter) som drabbats hårt av de missriktade riktlinjerna som funnits tidigare och där gäller siffran 150 antalet utövare, alltså förare och kartläsare som samtidigt får befinna sig i start- eller målområdet och på tävlingsområdet. Funktionärer, personal, media med flera omfattas EJ av detta.

- Med det beslutet så kan vi eventuell hitta möjligheter till större startfält om det säkerställs att det aldrig är mer än 150 utövare samtidigt vid start, mål eller ute på en sträcka, säger Anna Nordkvist.  

Gällande Rally arbetar just nu Svensk Bilsport hårt för att finna lösningar tillsammans med utskott, promotorer och arrangörer. Många kreativa idéer finns framtagna med utgångspunkten att ej kringgå reglerna samt med full hänsyn till pandemiläget.

- Vi kommer att ha ett särskilt möte med SM-arrangörerna nästa helg för det traditionella SM-mästerskapet för att gå igenom en bra plan, därtill också bjuda in alla förare under lördag eftermiddag för att delge information och förutsättningar, berättar Nordkvist.

Inte bara fler utövare – nu öppnas det upp för publik.
Utomhus får från 1 juni 500 personer med anvisad sittplats tas in där sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

Utomhus får 100 personer med EJ anvisad sittplats tas in där sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.

- Att vi äntligen kan ta in publik på våra banor igen känns verkligen som ett ljus i den coronatunnel som vi varit i så länge nu. För vissa arrangörer kan det vara helt avgörande om tävlingen ens går att genomföra men framför allt så är det ju fantastiskt för mamma och pappa, släkt eller vänner att få se sina nära att tävla igen. Någon större glädje och stolthet finns knappast, säger Nordkvist och fortsätter.

- Långt ifrån alla tävlingar kommer kanske att kunna ta i publik utan det är upp till arrangören i samråd men myndigheterna att avgöra lämpligheten i det. Men på det stora hela är vi utifrån den information vi fått om beslutet, mycket nöjda med att saker som vi föreslog som svar i remissen som nu har tagits med i det nya beslutet.


Fortsatt råder oklarhet från Folkhälsomyndigheten kring de planerade besluten som kommunicerats tidigare från myndigheten gällande: Tävlingar och matcher i mindre skala för vuxna utomhus.

- Där väntar vi i hela idrottsrörelsen på ett förtydligande och här ligger verkligen Riksidrottsförbundet på Folkhälsomyndigheten för att få fram ett svar vad som avses, men eftersom det i dagsläget ej anges så anser vi att vi ej kan begränsa oss utan jag är övertygad om att våra arrangörer har kunskapen till kloka bedömningar samt att dialogen med myndigheter får vara avgörande,  förklarar Nordkvist.


Under tisdagskvällen genomförde Svensk Bilsport ett stort digitalt informationsmöte med samtliga sportgrenar och distrikt, samt arrangörer för att diskutera igenom vad som väntar och vad som krävs i samband med de nya riktlinjerna för tävlande från 1 juni.  Protokoll med riskanalys finns framtagna av sportgrenarna som ett stöd i genomförandet av arrangemangen framöver, dessa kommer att samlas på Svensk Bilsports hemsida och hittas under Corona och Bilsporten där alla kan ladda ner dessa.
För Folkracetävlingar kommer ett separat möte att ske under onsdagen då det krävs avsteg från gällande regelverk i samband med anbudsförfarandet. 

- Gårdagens möte var en väldigt bra och informativ kväll med många kloka ord som lyftes fram, stämningen var mycket positiv och den gemensamma bilden fanns av att vi kan börja tävla igen, avslutar Anna Nordkvist.

 

Nedan gäller från 1 juni:


Beslut från 1 juni offentlig tillställning med sittande publik gäller
- Högst 50 deltagare inomhus.
- Högst 500 deltagare utomhus.
- Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer.
- Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen.

Beslut från 1 juni för idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande, dit rallytävlingar ingår gäller:

- Antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet får sammanlagt uppgå till högst 150.
- Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:

- Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.
- Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.
- Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområde.
- Antalet idrottsutövare får inte vara fler än vad som anges i förordningen.

För offentlig tillställning med publik som inte anvisas sittplats gäller högst 100 personer i publiken utomhus.

Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:
- beräkna maxantalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller på det avgränsade området
   eller utrymmet,
- skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts,
- tydligt anslå maxantalet, och
- säkerställa att maxantalet inte överskrids.
- Beräkningen sker utifrån minst 10 kvadratmeter inomhus respektive 5 kvadratmeter utomhus av
  tillgänglig ytan per deltagare.
- Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen.För samtliga offentliga tillställningar (från 1 juni)

Den som anordnar en offentlig tillställning ska utforma lokaler/områden/ytor samt in- och utpassager så att trängsel inte undviks och att deltagare kan hålla avstånd till varandra.

Den som anordnar en offentlig tillställning ska

också:

1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,

  1. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  2. säkerställa att personal eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta,
  3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
  5. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Skribent: Sören Emmervall
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg