Hoppa till sidans innehåll

Svensk Bilsports verksamhet under Corona – riktlinjer och råd 2020-06-23

01 JUL 2020 12:30
Svensk Bilsport följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och agerar utifrån deras riktlinjer. Nya uppdateringar kan ske med kort varsel, och förändringar i dessa beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt.
  • Uppdaterad: 01 JUL 2020 12:30

01 JUL 2020 12:30

 

Allmänt  

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetsbeslut och om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.  Vi uppdaterar löpande med nyheter vid förändringar på Svensk Bilsports hemsida, www.sbf.se och den senaste versionen av detta dokument finns alltid att finna på hemsidan.

Myndigheternas beslut och rekommendationer Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj 2020 att fr.o.m. den 14 juni 2020 tillåts tävlingar åter oavsett ålder och nivå, förutsatt att övriga restriktioner följs. Dessutom är det fritt att resa inom Sveriges gränser från och med den 13 juni. Regeringen beslutade den 27 mars 2020 att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare.
Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Svensk Bilsport fokus ligger på folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset vid arrangemang.  En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och till vilken inte någon publik alls bjuds in utgör, på grund av att publik inte bjuds in, inte en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed inte av förbundet för offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare. Däremot måste en sådan tävling genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att attrahera deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed av förbudet för offentlig tillställning för fler än 50 deltagare.

 

Tävlingsverksamhet
Mästerskapstävlingar
Ett antal mästerskapstävlingar och serier är framflyttade till ett senare tävlingsdatum än planerat. Beslut och information om sportgrenarnas mästerskapstävlingar finns på respektive mästerskapsseries hemsida, på sportgrenens undersida på www.sbf.se eller som nyhet på www.sbf.se

 

Lokala tävlingar
Varje distrikt har ett ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och Svensk Bilsport – fatta beslut om genomförande av distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar. Distrikt och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter som anger att tävlingar kan genomföras fr.o.m. den 14 juni 2020 också för seniorer. Tävlingsarrangören ska göra en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/


Vid genomförande av tävlingar är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att: 
- bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,
- det finns goda möjligheter att tvätta händerna alternativt att handsprit finns tillgängligt.
- trängsel mellan människor undviks.
- Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
- Städa toaletter och övriga ytor som många tar i oftare.

 

Genomförande av tävlingsarrangemang 
Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Hur begränsningen på 50 personer ska tolkas och räknas är det ytterst polismyndigheten som bestämmer. Syftet med regeln är att minska smittspridning, inte att hitta vägar för att kringgå regeln. För att följa förbudet mot fler än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det Svensk Bilsports rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder: 
- Se till att alla oavsett roll runt tävling håller avstånd enligt de allmänna råd som gäller samhället i stort – 2 meters avstånd.
- Skapa ett depåområde med där avståndet mellan teamen är vältilltaget för att inte de som befinner sig i anslutning till sitt team ska komma för nära varandra. Förslagsvis, håll varannan depåruta och märk upp platserna ordentligt.
- Funktionärer tas i första hand från upptagningsområdet, och bör inte tillhöra någon riskgrupp.
 - Ange tydligt på hemsida och i andra kommunikationskanaler att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid tävlingar. Bara de som är nödvändiga för att tävlingarna ska kunna genomföras (aktiva, ledare, funktionärer och i förekommande fall media) ska vara på plats. 
- Sätt upp skyltar vid arenan att publik undanbedes och utse ansvarig för att vänligt be eventuell publik att lämna arenaområdet.
- Ha inte prisutdelningar, invigningar etc. Eventuella priser kan hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
- Ha tillräckligt med funktionärer och backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. 
- Beroende på antalet deltagare, dela upp tävlingen i flera tävlingsdelar. Tänk på att ha gott om tid mellan passen för att hinna tömma arenan innan nästa pass.
- Se till att de tävlande inte är så många att de måste trängas i depå, eller i omklädning- och duschrum och öppna om möjligt upp extra ytor.
- Ha tävlingsgenomgångar digitalt eller utomhus och på stor yta. Genomför dem uppdelat även för utövarna, förslagsvis, klass för klass.
- Se över rutiner i cafeterian
- Om möjligt avgränsa tävlingsområdet från allmänheten.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

samt rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

Det är viktigt att alla inom Svensk Bilsport tar ansvar för att motverka smittspridning. Detta är avgörande för att vi fortsatt ska få myndigheternas förtroende att genomföra tävlingar. Genom att följa ovanstående råd för att hålla publik borta från tävlingarna säkerställer föreningen att man minskar risken för smittspridning, samt iakttar förbudet mot fler än 50 deltagare vid offentliga tillställningar. 

Träningsverksamhet
Sedvanlig träningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bland annat följande:
 - Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
- Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 
- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
- Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
- Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
- Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
- Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Förening bör begränsa antalet personer i och kring aktiviteten.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges bland annat att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som har inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus kan planera för en ansvarsfull verksamhet inomhus.

 

Träningsläger
Folkhälsomyndigheten har angett att blanda annat lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Vid genomförande av läger, tänk bland annat på det här:
- Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
- När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
- Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt. - - Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
- Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
- Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

 

Utlandsresor
UD avråder från icke nödvändiga resor till vissa länder. UD:s avrådan gäller till och med den 15 juli 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 
Frågor kring dessa riktlinjer 
Varje förbund och förening har att – med folkhälsan i fokus – själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning.

 


E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg