Hoppa till sidans innehåll

Svensk Bilsports antidopingprogram


Svensk Bilsports antidopingprogram

Bakgrund
I Riksidrottsförbundets stadgar står det att läsa: ”SF” ska aktivt arbeta för en dopinfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet.

Syfte med antidopingprogrammet är att öka kunskapen om dopingregler med inriktning att kunskaper om gällande regler sprids och underhålls till berörda parter. Alla idrottare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskot alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras. SF har en viktig roll att sprida kunskap om dopingreglerna.

Föreningar ska informeras om hur de kan arbeta med en egen handlingsplan och beredskapsplan i antidopingfrågor.

Media och andra intressenter ska genom Svensk Bilsports antidopingarbetet få en bild av förbundets och föreningarnas förebyggande insatser i antidopingarbetet.

Svensk Bilsport har genom åren varit väldigt förskonade från reella dopingfall. Det är dock inget som minskar vikten av att fortsätta tydliggöra informationen kring dopingfrågan till samtliga individer inom rörelsen.

Organisation
Det yttersta ansvaret för antidopingfrågor har förbundsläkaren, (2019 är det Jan Erik Berglund, This is a mailto link) Förbundsläkaren skall aktivt medverka till att Svensk Bilsports antidopingprogram bearbetas årligen. Förbundsläkaren skall delta i RF:s utbildningsprogram i antidopingfrågor samt vara väl informerad om den information som RF tillhandahåller. Inom Svensk Bilsport kommer även förbundskaptenen att arbeta aktivt med antidopinginformation till landslagsförare.

Juridiska aspekter
Svensk Bilsport har i arbetet med doping, avtal med de förare som ingår i landslaget gällande användning av otillåtna och dopingklassade medel. Avtalet följs upp och informeras om årligen då det skrivs nya avtal med förarna. Skulle någon förare behöva vistelserapportera kommer landslagsledningen att kontakta Svensk Antidoping för information om hur detta ska genomföras.

Dopingkontroller
Bilsport är en idrott som ställer specifika krav på utövaren. Substanser som extra bör beaktas i dopinganalys är förekomst av anabola steroider, lugnande medel, psykofarmaka och dopingklassade substanser som kan förekomma i kostillskott. I övrigt bör analyser och tester utföras som mot andra SF. Dopingkontroller bör förekomma under hela året och vara adekvat fördelade mellan de olika sportgrenarna och klasserna som finns inom bilsporten. Utöver de kontroller som genomförs har förbundet möjlighet att beställa extrakontroller från Svensk Antidoping. Samt att de föreningar som har vaccinerat klubben kan göra detsamma vid behov. Gällande alkohol som nu inte längre är dopingklassad genomför ändå många föreningar alkoholtester innan tävlingsstart. Förare som har för höga värden nekas start och kan komma att anmälas och bestraffas med tävlingsuppehåll.

Information och utbildning
Vi anser att det arbete som gjorts på elitnivå med återkommande information inom ämnet till landslagsförarna ha fungerat väl och kommer på elitnivå fortsätta med samma upplägg där landslaget under samlingar och läger tar det av den information som finns gällande antidopingen. All information finns även samlad under en sida på förbundets hemsida, www.sbf.se/Utbildning/Anti-doping/

Utöver det har Svensk Bilsport ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar, deltagare och funktionärer. Vi bedömer att kunskapsnivån och attityden till doping och dopingreglerna är god på landslagsnivå och bland de som tävlar i de högre nationella klasserna. Vi har svårare att bedöma kunskapsnivån i de lägre serierna och klasserna.

Svensk Bilsport rekommenderar föreningarna genom information i våra kanaler att ta del av den antidopinginformation som finns på förbundets hemsida som länkar till både RF:s antidopinginformation och information från det internationella bilsportförbundet FIA.
Bilsportförbundet rekommenderar även föreningar och ledare att ta del av RF:s upplägg ”Vaccinera klubben mot doping”.

Genom att vi hänvisar våra föreningar till RF:s arbete med dopingfrågor får föreningarna också den senaste och mest rätta och uppdaterade informationen. Om föreningen följer RF:s hänvisningar får föreningens medlemmar mycket god information om antidopingfrågor samt hur de som individer och som medlemmar i en förening kan arbeta för att stävja dopingen.


Handlingsplanen för Svensk Bilsport gällande antidoping

Information:
Handling: På Svensk Bilsports hemsida skall förbundets antidopingpolicy och handlingsplan finnas tillgänglig. På hemsidan skall länkar finnas till internationella förbundets information samt till RF:s sida där all aktuell och uppdaterad information finns.
Ansvarig: PR och Kommunikationsansvarig

Handling: Information från RF:s nyhetsbrev gällande relevant information för dopingfrågor skall distribueras till berörda personer.
Ansvarig: Förbundsläkaren

Handling: Vid alla landslagsamlingar skall information finnas gällande antidoping, dispenser samt information om var på förbundets hemsida mer information kan inhämtas. Samtliga landslagsförare har i sitt avtal att följa den uppsatta dopingpolicyn som finns.
Utdrag från avtal med landslagsförare:
3.4 Alla läger och aktiviteter arrangerade av svenska landslaget har en noll-policy mot alkohol och droger. Vi samarbetar med Riksidrottsförbundet och för att upprätthålla en ren idrott genomförs kontinuerliga tester inom bilsportens landslagsorganisation. Förare som ingår i landslaget kan närsomhelst bli testad av Svensk Antidoping.

6.2 Om föraren/co-drivern inte följer avtalet eller på något sätt missköter sig under landslaget aktiviteter äger landslagsledningen den fulla rätten att bryta avtalet med föraren/co-drivern.

Landslagsledningen skall även informera RF om sin lägerverksamhet för året till This is a mailto link
Ansvarig: Förbundskaptenen


Kunskapsnivå
Handling: Svensk Bilsport skall under 2019 utvärdera kunskapsnivån inom antidopingfrågor inom distriktsförbunden. Detta sker genom samarbete mellan förbundets centrala utbildningsavdelning, landslagsavdelningen, PR- och kommunikationsavdelningen och förbundets distrikt.
Ansvar: Utbildningsansvarig

Vaccinera klubben och Ren vinnare
Handling: Information om ”vaccinera klubben” och ”Ren vinare” skall igen under q3 2019 delges samtliga föreningar inom Svensk Bilsport.
Ansvarig: Förbundsläkaren.

Handling: Vid kallelse till landslagsamlingar förordas alla förare som inte genomfört utbildningen att genomföra webbutbildningen ”ren vinnare”.
Ansvarig: Förbundskaptenen.

Handling: Svensk Bilsport skall deltaga på nationella och internationella möten/utbildningar gällande antidopingfrågor. Det är förbundsläkarens uppgift att förmedla ny kunskap till Svensk Bilsports organisation.
Ansvarig: Förbundsläkaren.

Uppdaterad: 01 APR 2019 11:09
Epost: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport


skruvat.SE_stor
 

Säkerhetspartner

Folksam_logga

Samarbeten

Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link