Styrelsen

Urban Larsson

Ordförande

Urban Larsson

070-308 56 20

ordforande@nnbf.se

Linda

Vice ordförande styrelsen

Linda Lindblom

0705857360

Styrelsen@nnbf.se

Karina

Sekreterare

Karina Nilsson

070-592 69 22

Sekreterare@nnbf.se

Sussane

Kassör

Susanne Jonsson

070-536 61 81

Kassor@nnbf.se

Leif

Ledarmot

Leif Gilberg

073-068 28 52

Styrelsen@nnbf.se

Martin Hedberg

Ledarmot

Martin Hedberg

072-222 71 57

Styrelsen@nnbf.se

Jan Olof

Ledarmot

Jan Olof Nyman

070-491 70 46

Styrelsen@nnbf.se

Sidan uppdaterades den 26 mars 2023