Ersättningar

Allt arbete såsom styrelseledamot eller SGA inom Södermanland/Västmanlands Bilsport är ideellt. Å andra sidan skall ingen behöva betala för detta arbete. Detta betyder att direkta utlägg m m ersättes av distriktet. Det är bara själva arbetsinsatsen som sker utan ersättning.

Följande ersättningar skall gälla;

Bilersättning
Resa med egen bil för uppdrag med direkt anknytning till Södermanland/Västmanlands Bilsportförbunds verksamhet;
25 kr/mil

(Om ledamot samtidigt utför uppdrag för annans räkning skall fördelning göras)

Telefonersättning
Ingen generell telefonersättning utgår. Ersättning utgår efter presenterat krav.

Kursledararvode
Heldag 500 kr
Halvdag (4 timmar) 300 kr

Beloppen inkluderar tid för förberedelse.

Sidan uppdaterades den 18 januari 2023