ÅRSMÖTE AVKLARAT OCH NY STYRELSE PÅ PLATS

Nu är årsmötet 2023 avklarat. Varmt tack till alla som deltog i Södras BF årsmöte!
Varmt tack till Hässleholms Motorklubb som ordnade detta!
Varmt tack till Hanna, Claes och Lotta för bra genomfört årsmöte!

Styrelse 2023:
Ordförande: Magnus Månsson
Vice ordförande: Patrik Persson
Sekreterare: Liselott Schönström
Kassör: Lennart Nielsen
Ledamot: Jenny Pålsson
Ledamot: Emma Rudnert
Ledamot: Tomas Olsson

Valberedning:
Ordförande: Ulrika Rydh Ladubo
Ledamot: Anders Larsson
Ledamot: Eva Pålsson

Ombud vid Förbundsårsmöte:
Ordinarie: Claes G Elofsson
Ordinarie: Magnus Månsson
Ordinarie: Lise-Lotte Schönström
Ordinarie: Tomas Olsson
Suppleant: Patrik Persson
Suppleant: Jenny Pålsson

Revisorer:
Ordinarie: Carina Nilsson
Suppleant: Irené Eriksdotter


Sidan uppdaterades den 11 maj 2023