Info Hållbarhet/Miljö

Under kommande höst planeras regionala miljöutbildningar för miljöombud/miljöchefer med fokus på om- och nycertifiering.

De klubbar, vars certifiering löper ut under innevarande år, d.v.s. före höstens utbildningar, kommer naturligtvis att få assistans om behov uppstår.

Vänligen kontakta undertecknad snarast per epost – enligt nedan – om sådant behov föreligger.

Epostadress: miljoradgivare@sodrabf.se

Claes G Elofsson

Tf miljörådgivare

Sidan uppdaterades den 31 januari 2023