2022

Information/dokument kommer att publiceras löpande!

Mötet hölls den 21 februari 2023, kl. 19:00, Plats Skurustugan, Nacka.
Kallelse till klubbarna är skickad den 24 januari:
1. Röstlängd Pdf, 230.7 kB. Publicerad 24 jan.
2. Kallelse/Anmälan Pdf, 105.4 kB. Publicerad 24 jan.
[2. Onlineanmälan, klicka här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.] Publicerad 24 jan.

Inbjudan Pdf, 102.9 kB. med länkar utskickade till ombuden den 15 februari:
3. Dagordning Pdf, 121 kB. Publicerad 3 feb.
4. Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 8.3 MB. Publicerad 9 feb.
5. Revisionsberättelse 2022 Pdf, 54.3 kB. Publicerad 14 feb.
(4) Arbetsplan 2023(ingår i Verksamhetsberättelse 2022)
(4) Budget 2023 (ingår i Verksamhetsberättelse 2022)
6. Proposition (1 st.) & Motioner (3 st.)
SBF Proposition Pdf, 338.4 kB., SBF Stadgar
Motion 1 Pdf, 299.1 kB.MNBF: Arvodering
Motion 2 Pdf, 309.2 kB.MNBF: Förändring av Utskott
Motion 3 Pdf, 145.6 kB.Skene MS: Förbundsmöte vartannat år

Årsmötesprotokollet finns här!

Sidan uppdaterades den 12 april 2024