Styrelsemöten

Styrelsemöten under 2023
Tid & Plats meddelas i separat kallelse, om inte annat anges!
Datum mm. kan ändras efterhand!
Lista för utskrift Pdf, 90.4 kB., för ändringar, se nedan!

(#01) Konstituerande möte

21 Februari, Efter årsmötet

(#02) Styrelsen

14 Mars, [Teams]

(#03) Styrelsen

18 April, [Teams]
(fl.fr. 11 April)

(#04) Styrelsen

9 Maj, [Teams]

(#05) Styrelsen+SGA

13 Juni, [Hos någon Klubb]

(#06) Styrelsen

8 Augusti, [Teams]

(#07) Styrelsen+SGA

12 September, [Hos någon Klubb]

(#08) Styrelsen

10 Oktober [Teams]

(#09) Styrelsen+SGA

14 November

(#10) Styrelsen

12 December, Hallgatan.

(#11A) Styrelsen+SGA

16 Januari 2024 - Planeringsmöte

(#11B) Styrelsen

13 Februari 2024 [Teams/?]

Årsmöte 2023

Tisdag 20 februari 2024
Plats/metod ej planerat!


Styrelsemöten under 2022
Tid & Plats meddelas i separat kallelse, om inte annat anges!
Datum mm. kan ändras efterhand!
(Då restiktionerna har förändrats sedan nedanståend kalender upprättades,
kommer en genomgång av datum mm att göras vid mötet den 8 mars!)
Vid nuvarande restriktioner kallas normalt (se dock nedan) inte SGA,
vid frågor ombedes berörd(a) SGA kontakta Styrelsen!
Lista för utskrift, Pdf, 102.5 kB. (för ändringar, se nedan!

Sidan uppdaterades den 23 februari 2023