Styrelsemöten

Styrelsemöten under 2023
Tid & Plats meddelas i separat kallelse, om inte annat anges!
Datum mm. kan ändras efterhand!
Lista för utskrift Pdf, 90.4 kB., för ändringar, se nedan!

(#01) Konstituerande möte

21 Februari, Efter årsmötet

(#02) Styrelsen

14 Mars, [Hos Haninge MK, Högsta]

(#03) Styrelsen

18 April, [Hos Ordf. Saltsjö-Boo]
(fl.fr. 11 April)

(#04) Styrelsen

9 Maj, [Hos Ordf. Saltsjö-Boo]

(#05) Styrelsen+SGA

13 Juni,
[Hos Temorör/Botkyrka MK]

(#06) Styrelsen

8 Augusti, [Teams]

(#07) Styrelsen+SGA

12 September, [Hos någon Klubb]

(#08) Styrelsen

10 Oktober [Teams]

(#09) Styrelsen+SGA

14 November [Arbetsmöte]

(#10) Styrelsen

12 December, [Lokal på Hallgatan]

(#11A) Styrelsen+SGA

16 Januari 2024 - Planeringsmöte

(#11B) Styrelsen

13 Februari 2024 [Teams/?]

Årsmöte 2023

Tisdag 20 februari 2024
Plats/metod ej planerat!


Styrelsemöten under 2022
Tid & Plats meddelas i separat kallelse, om inte annat anges!
Datum mm. kan ändras efterhand!
(Då restiktionerna har förändrats sedan nedanståend kalender upprättades,
kommer en genomgång av datum mm att göras vid mötet den 8 mars!)
Vid nuvarande restriktioner kallas normalt (se dock nedan) inte SGA,
vid frågor ombedes berörd(a) SGA kontakta Styrelsen!
Lista för utskrift, Pdf, 102.5 kB. (för ändringar, se nedan!

Sidan uppdaterades den 20 juni 2023