Årsmöte för 2022
KALLELSE/INBJUDAN

Årsmötet genomfört tisdag
21 februari Skurustugan, Nacka.

Anmäl ombud senast den 10 februari!

För inbjudan/anmälan, se nedan

2022-12-01 publicerades:

Klubbarnas motioner till årsmötet ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2023 på epost sekr@stockholmsbf.org
Alt.:. Brev till: Stockholms BF, c/o Janne Lönnmark, Granitvägen 8A, 13546 TYRESÖ.

Vi behöver även "fylla på" med SGA till våra sportgrenar (Enkel Bilsport, Virtuell Bilsport), har ni några förslag ute i klubbarna?
Kontakta undertecknad eller valberedningen (se hemsidan!)
Övriga förslag på förtroendevalda, styrelse och SGA lämnas till valberedningen!

Sidan uppdaterades den 23 februari 2023