StBF Årsmöte för 2023
20 februari 2024
Årsmötet är genomfört!

För info mm se här!

Årsmöte 20 februari 2024

Hej, Alla klubbar!
Årsmötet för Stockholms BF, hölls tisdag den 20 februari 2024, se inbjudan/kallelse:
Anmäl klubbens ombud senast den 9 februari!
Mötet har ägt rum!
För Anmälan/inbjudan, se länk nedan:
Dokument finns här!
Publicerat 20 januari!

Meddelat 27 november:
Klubbarnas motioner till årsmötet ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2024 på epost sekr@stockholmsbf.org
Alt.:. Brev till: Stockholms BF, c/o Janne Lönnmark, Granitvägen 8A, 13546 TYRESÖ.

Vi behöver även "fylla på" med SGA till våra sportgrenar (Enkel Bilsport, Bil-O, Racing), har ni några förslag ute i klubbarna?
Kontakta undertecknad eller valberedningen (se hemsidan!)
Förslag på förtroendevalda, styrelse och SGA lämnas till valberedningen, se Valberedningen!

Stockholms BF's styrelse vill passa på att önska alla medlemmar:

En God Jul & Ett Gott Nytt År!

Alla handlingar kommer att publiceras här!

Sidan uppdaterades den 11 mars 2024