Stadgar

Beskrivning av StBF:
Stockholms Bilsportförbund (StBF) är ett av tolv specialdistriktförbund (SDF) under Svenska Bilsportförbundet (SBF). Varje specialdistriktförbund ansvarar för bland annat förar och funktionärsutbildning samt tillståndsgivning för distiktets tävlingsverksamhet. Svenska Bilsportförbundet har ca. 20.000 licensierade förare, ca. 24.000 licensierade funktionärer, ca. 110.000 medlemmar och ca. 407 motorklubbar organiserade under sig.

Inom SBF genomförs ca. 1 000 tvälingar årligen. 29 av motorklubbarna (ca. 10 000) medlemmar) tillhör Stockholms Bilsportförbund och representerar sportgrenarna enligt enligt menyn till vänster (Förtroendevsalda/Sportgrenar [SGA]).

Läs hela: Stadgar för Stockholms BF Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster. (Uppdaterade 2018-02-20)

Sidan uppdaterades den 28 december 2022