Dok / handlingar
  • Förtjänsttecken

Förtjänsttecken

VÄSTRA BILSPORTFÖRBUNDET

Förtjänsttecken i Guld, Silver och Brons

För förtjänsttecken i Guld gäller:

Utdelas för framgångsrikt arbete inom klubb eller distrikt under sammanlagt minst 15 år.
Utdelas av representant från Västra Bilsportförbundet

För förtjänsttecken i Silver gäller:

Utdelas för framgångsrikt arbete inom klubb eller distrikt under sammanlagt minst 10 år.

För förtjänsttecken i Brons gäller:

Utdelas för framgångsrikt arbete inom klubb eller distrikt under sammanlagt minst 5 år.

Notering:

  1. Förslag om utdelning av förtjänsttecken kan väckas av distriktsstyrelse, klubbstyrelse eller av enskild medlem i klubb inom distriktet.
  2. Beslut om utdelning kan för silver och guld endast fattas av distriktsstyrelse samt för brons av klubbstyrelse.
  3. Förtjänsttecknen bekostas av förslagsställaren.

Beställningsadress: Västra Bilsportförbundet Karlsgatan 28 70341 ÖREBRO

info@vastrabf.se

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023