Svensk Bilsport

För press och filmare

Inga medielegitimationer från Svensk Bilsport från 2022 - ej heller Filmavtal

Svensk Bilsport har avvecklat förbundets egna medielegitimationer som tidigare tilldelats fotografer, journalister. och filmare.

Med de nya riktlinjerna för media på Svensk Bilsports tävlingar gäller samma koncept som finns inom den största delen av idrottsrörelsen och arrangemangsvärlden för press. Ackreditering görs hos ansvarig arrangör.

Från 2022 delades inga nya medielegitimationer ut från Svensk Bilsport och från 1 januari samma år gällde för den media som ville bevaka en Svensk Bilsport-tävling att ackreditera sig hos arrangören.

Befintliga medievästar som tidigare utdelats från Svensk Bilsport blev från 1 januari 2022 inte längre gällande.

Detsamma gäller Filmavtal som från säsongen 2023 tas bort. Den som vill bevaka en tävling som filmare söker ackreditering hoss tävlingsarrangören.

Rättigheter för upptagning och användning av rörligt material från Svensk Bilsports tävlingar finns att läsa om i punkt 8 här i bilsportens gemensamma regler.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023