Huvudpartners till Svensk Bilsport

Övriga bidrag

Utöver idrottens egna bidrag finns det även stöd att få från andra aktörer som kan ge er i föreningen möjlighet att utveckla er verksamhet.

 

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
Här kan du läsa mer om Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats.


Boverket

Hos Boverket går det att söka verksamhetsutvecklingsbidrag. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal. Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Här kan du läsa mer om Boverkets verksamhetsutvecklingsbidrag Länk till annan webbplats.

 

Idéer för livet

Skandias stiftelse "Idéer för livet" arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.
Här kan du läsa mer om sökkriterierna för stödet Länk till annan webbplats.


Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål

Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att motverka sjukdom, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka stöd ur stiftelsen.
Här kan du läsa mer om stödet samt vad ansökan ska innehålla Länk till annan webbplats.


Jordbruksverket

Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i samlingslokaler. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.
Här kan du läsa mer om stödet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till kvinnors organisering (som organisations-, etablerings-, och/eller verksamhetsbidrag) samt till jämställdhetsprojekt.
Här kan du läsa mer om de grundläggande villkoren, hur granskningen av projekt går till samt hur du ansöker och redovisar ett projket. Länk till annan webbplats.

 

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.
Läs mer om fonden här Länk till annan webbplats.

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
Här hittar ni information om ni vill veta mer om stiftelsen och vilka möjligheter som finns. Länk till annan webbplats.

 

PostkodStiftelsen

PostkodStiftelsens stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. PostkodStiftelsens uppdrag är att förmedla stöd till olika typer av projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott.
Läs mer om vilka bedömningsgrunder som finns och hur ni söker stödet. Länk till annan webbplats.

 

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.
Läs mer om minnesfonden här Länk till annan webbplats.

 

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond

Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka.
Här hittar ni all information ni behöver om de två fonderna Länk till annan webbplats.

 

Sidan uppdaterades den 24 februari 2023