Svensk Bilsport

Banbesiktare

Här kommer du att hitta banbesiktare inom våra sportgrenar.

Banbesiktare är de som säkerställer att kvaliteten på våra anläggningar är i linje med våra högt ställda krav på säkerhet för publik, funktionärer och tävlande. Att en bana är besiktad och godkänd är, förutom en kvalitetssäkring, en förutsättning för att våra försäkringar ska gälla.

Respektive sportgrensutskott ansvarar för utnämningen av besiktare, men samordning av t.ex. utbildning sker via miljö- och säkerhetskommittén.

Banbesiktarna kan ha flera sportgrenar och kommunicerar med det, eller de, utskott de besiktar för.

Mer information och kontaktuppgifter kommer att presenteras inom kort. Vi fyller på.

Sidan uppdaterades den 11 januari 2023