Svensk Bilsport

Bilsportens ledning

Internationellt

 • Fédération Internationale de L'Automobile (FIA) är den enda internationella organisation, som utfärdar bestämmelser och övervakar tillämpningen av dessa vad avser tävlingar med bilar.
 • FIA är högsta internationella instans vad gäller tillämpning av internationella bestämmelser.
 • I FIA ingår även internationella kartingförbundet Commission Internationale de Karting (CIK).
 • FIA North European Zone (NEZ) är FIA:s samordnande organ för regional verksamhet inom aktuell zon.
 • Radiostyrd Bilsport (RB) organiseras internationellt av EFRA, vilket redovisas i sportgrens-regler för RB, samt av IFMAR vad gäller VM.

Nationellt

 • Svenska Bilsportförbundet, (SBF), leder bilsporten i Sverige.
 • SBF:s medlemskap i FIA innebär att internationella regler gäller i de grenar där det finns internationella regler. Därutöver utfärdar SBF kompletterande regler för rikstäckande mästerskapstävlingar, samt regler och rambestämmelser för övriga tävlingar.
 • Alla tolkningsfrågor avseende alla SBF regler avgörs av förbundsstyrelsen. Vid behov är sportgrensutskott, kommittér och berörda kanslifunktioner rådgivande vid regeltolkningen.
 • För Radiostyrd Bilsport (RB) se även sportgrensregler för RB.

Distriktsvis

 • Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), leder bilsporten inom respektive distrikt.
 • SDF utfärdar kompletterande regler för distrikts- och lokala tävlingar inom de ramar som SBF föreskrivit.

Lokalt

 • Föreningarna ansvarar för att verksamheten, som genomförs i föreningarnas regi, sker enligt gällande regler och inom de ramar som föreskrivits.

Sidan uppdaterades den 25 april 2023