Huvudpartners till Svensk Bilsport

Svenska Bilsportförbundet

Svenska Bilsportförbundets organisation

  • Förbundsmötet är SBF:s högsta beslutande organ. De 41 ombuden vid Förbundsmötet utses av föreningarna vid respektive Specialidrottsdistriktförbunds årsmöte.
  • Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex ledamöter, som väljs på Förbundsmötet. Förbundsstyrelsen kan delegera arbetet till Generalsekreteraren mellan Förbundsmötena att leda den operativa verksamheten från kansliet.
  • Ett arbetsutskott kan utses av Förbundsstyrelsen.
  • Det praktiska arbetet med respektive sportgren leds av ett utskott. Dessa består av ledamöter och utses av Förbundsstyrelsen för ett år i taget.
  • Det finns 12 SDF. Länk till annan webbplats. De leder arbetet inom distriktet och ansvarar bl.a. för förar- och funktionärsutbildning och viss tillståndsgivning.
  • I varje distrikt finns Sportgrensansvariga (SGA) för de olika sportgrenarna.
  • En förening består av ett antal medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlemmarna utser inom sig en styrelse som leder arbetet mellan årsmötena. Förening är medlem i det SDF där den har sitt säte.
  • För att tilldelas tävlingstillstånd krävs att arrangerande förening är medlem i Svenska Bilsportförbundet, inte har obetalda medlemsavgifter eller andra förfallna skulder till förbundet eller sitt SDF, om det inte finns en överenskommelse mellan parterna.
  • Förening som har tilldelats tävlingstillstånd förutsätts tillhandahålla teknisk utrustning som möjliggör utskrift av exempelvis domarrapport, teknisk rapport, incident- och olycksfallsrapport eller annat dokument som kan komma att behövas vid en tävlings genomförande. Dokumenten ska vara tillgängliga även om internetanslutning saknas vid tävlingsplatsen.
  • För att delta i en bilsporttävling krävs att deltagaren har medlemskap i en förening som är medlem i Svenska Bilsportförbundet, innehar giltig tävlingslicens för aktuell bilsportgren samt inte har obetalda medlemsavgifter till den förening som anges på tävlingslicensen eller obetalda straffavgifter/förbundsböter eller andra förfallna skulder till förbundet eller distrikt.

UPPDATERAD: 03 MAJ 2020 20:35

Sidan uppdaterades den 19 december 2022