Svensk Bilsport

Försäkringar

Det finns försäkringar för samtliga personer och all materiel, med vissa begränsningar, som berörs av biltävlingar arrangerade med tillstånd från SBF eller SDF. Försäkringarna täcker dock inte deltagande fordon. I Bilorientering kan vagnskadeförsäkring gälla, se nedan.

Gällande försäkringar är:

Anmäl skada på licensförsäkring till Folksam telefon 0771-950 950.

Den som har internationell licens och drabbas av skada eller sjukdom utomlands ringer SOS International eller Falck Global Assistans.

SOS-International a/s

Nitivej 6

DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Telefon: +45 70 10 50 50

E-post:

sos@sos.dk
Falck Global Assistance

PO Box 44024

SE-100 73 Stockholm, Sweden

E-post:

folksam.fga@falck.com

Telefon: +46 8 587 717 76

Fax: +46 8 587 717 62

Kontaktuppgifter vid försäkringsärenden

Folksam Affär Idrott: 0771-950 950 Idrott Kundservice/Support.
http://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/bilsport Länk till annan webbplats.

För mer detaljerad information samt övriga kontaktuppgifter se http://www.svenskasportforsakringar.se/21855.bilsport.html Länk till annan webbplats.

Vid försäkringsfrågor kan även SBF kontaktas via telefon eller e-post.

UPPDATERAD: 03 MAJ 2020 20:57

Sidan uppdaterades den 08 december 2022