Svensk Bilsport

intrade-for-ny-forening


Inträde för ny förening

Medlemskap i Svenska Bilsportförbundet (SBF)

Ett grundläggande krav för att bli medlem i SBF är att det är en ideell förening som bedriver idrotten bilsport som ansöker om inträde. Sedan finns det givetvis även en del andra villkor som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna godkännas, dessa beskrivs längre ned på sidan.

Processen:
Först en beskrivning av själva processen vid en ansökan, alltså hur gör man och vad som händer:

1. Ansökan om inträde sker HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. SBF granskar ansökan och godkänner ansökan om alla krav är uppfyllda.

3. RF granska ansökan och godkänner ansökan om alla krav är uppfyllda och skickar ett brev till föreningen med information om det beviljade medlemskapet.

4. SBF får information om att föreningens ansökan har godkänts och skickar ett brev till föreningen med information om att föreningens medlemskap har aktiverats så snart detta är klart.

5. Medlemskapet är klart och föreningen och dess medlemmar kan bedriva idrotten bilsport.

Inträdeskraven:
Nedan anges de kraven som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna bli godkänd, detta är det som gäller för medlemskap i SBF. Dokument och blanketter finns tillgängliga via de länkar som finns i listan nedan.

- Föreningens namn måste följa gällande NAMNREGLER Pdf, 128.7 kB, öppnas i nytt fönster..

- Föreningens stadgar måste vara upprättade på grundval av Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar, dessa finns att ladda hem HÄR Word, 52 kB, öppnas i nytt fönster..

- Föreningen måste ha ett organisationsnummer (utfärdas av skatteverket om föreningen saknar detta), mer info finns HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Föreningen måste insända blanketten ANSÖKAN OM INTRÄDE Word, 70 kB, öppnas i nytt fönster. (MS Word-fil) fullständigt ifylld för att SBF ska få de uppgifter som behövs för att kunna registrera föreningen.

- Föreningen måste betala Inträdesavgift till SBF (avgiftslistan finns HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

- Föreningen måste ha 25 medlemmar när ansökan om inträde sker.

Läs även:
Riksidrottsförbundets stadgar finns att läsa HÄR och Svenska Bilsportförbundets stadgar finns att läsa HÄR. Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Distrikten:
Även de tolv SBF-distrikten har stadgar, besök deras hemsida för mer information om vad som gäller i det distrikt som föreningen kommer att tillhöra, adresserna finns HÄR. Vilket distrikt som föreningen kommer att tillhöra avgörs av vilken hemort som anges i föreningens stadgar. I SBF:s stadgar framgår det hur de tolv distrikten är indelade.

Namnbyte på föreningen:
Ansökan om namnbyte på en förening finns HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är det något som är oklart, kontakta SBF.

Sidan uppdaterades den 20 mars 2024