Svensk Bilsport

Essebro-Anecto Minnesfond

I nästan 20 år fanns minnesfonderna Robert Essebro’s Minnesfond och Anecto Racing Minnesfond. Båda kom till efter flygolyckan på Linate flygplats i Milano 2001. Båda med målet att hjälpa fler kartingtalanger ut i världen. Sedan 2020 är de nu omvandlade till en fond och med sammanslagningen av de bägge öppnar fonden upp för fler sportgrenar att söka stipendier.

Under åren har flera stora namn tagit emot stipendier från de båda fonderna. Den nya sammanslagna fonden, Essebro-Anecto Minnesfond, har till ändamål att hedra de omkomna i flygolyckan 2001, genom att främja och stödja unga förarbegåvningar inom bilsporten, via årligen utdelade stipendier. Den nya fonden med namnet Essebro-Anecto Minnesfond kommer fortsatt att ha stötta kartingtalanger då 40 procent av de utdelande pengarna kommer gå till kartingutövare. Resterande 60 procent kommer nu kunna sökas av utövare från övriga sportgrenar inom Svensk Bilsports regi.

Den nya fonden kommer förvaltas av Svenska Bilsportförbundet och kommer även fortsatt att kunna ekonomiskt stöttas av donationer.

Nya medel insätts till Svenska Bilsportförbundet på Bankgiro: 5530-1220
Talongen märks med ”Essebro-Anecto Minnesfond”.

Här kan du söka stipendier från Essebro-Anecto Minnesfond.
Här kan du läsa fondens statuter. Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades den 06 december 2023