Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Bilsportförbund

Stockholms BF finns även på -->Facebook

Fr.o.m. 2017-09-21 är detta den officiella hemsidan för StBF,
länkar till gamla hemsidan hänvisas till i förekommande fall!
För information om respektive sportgren, se länken Förtroendevalda/Sportgrenar ovan,
välj sedan sportgren genom att klicka på önskad sportgren i listen till vänster
alt. klicka på önskad sportgrensloggo till höger.

StBF har ny postadress (snigelpost!): c/o Janne Lönnmark, Granitvägen 8A, 135 46 TYRESÖ.
E-postadresser är oförändrade.
 

Angående det rådande läget kring COVID-19/Coronaviruset, klicka här!

Meddelande angående kommande årsmöte, 22 februari 2022:

Årsmöte Stockholms BF för 2021

Klubbarna inom StBF kallas till årsmöte TISDAGEN DEN 22 FEBRUARI 2022 kl. 19.00.

Plats: Mötet genomförs digitalt med Microsotft Teams.
Varje klubb får anmäla en (1) röstberättigad delegat oavsett klubbens röstetal.
Röstberättigade klubbar och deras röstetal framgår av nedanstående röstlängd.

Dagordning och övriga möteshandlingar kommer att meddelas de ombud som anmälts inom nedanstående tid.

Årsmötesprotokoll kommer att finnas på
https://www.sbf.se/forforeningar/Distrikt/stockholmsbilsportforbund/Mediearkiv/Protokoll/Protokoll2022/
efter justering.

Vi ber klubben att utse sin delegat och anmäla den/dessa på nedanstående länk,
Onlineanmälan eller via E-post Kallelse/Anmälan
som ska vara oss tillhanda senast den 11 februari 2022.

Röstlängd 2022 hämta här!
Online anmälan klicka här!
E-post Kallelse/anmälan hämta här!
......
Handlingar till mötet kommer att publiceras här!

.......


  NYHET 

2021-12-07:
Nyhet

Inför årsmötet 22 februari 2022:
Motioner till årsmötet ska vara StBF tillhanda senast 15 januari till This is a mailto link
Årsmötet äger rum den 22 februari,plats/metod meddelas senare. 
(Separat kallelse skickas till alla klubbar.)

 


Se även logg nedan!

Miljöcertifiering, (länk)

Vid frågor kontakta Janne Lönnmark, Miljösamordnare!
Läs gärna information/handledningar från SBF ovan först!

GDPR
   Mer information kommer att publiceras senare!

 


 

hedersordföranden har ordat OrdförandenHarOrdat          Nytt: Mars 2020      

Styrelsens fadderklubbar

 

 


Logg över äldre nyheter!
Se Kurskalendern under Förbundet! 

Facebook

Stadgar

Stockholms Bilsportförbund (StBF) är ett av tolv specialdistriktförbund (SDF) under Svenska Bilsportförbundet (SBF). Varje specialdistriktförbund ansvarar för bland annat förar och funktionärsutbildning samt tillståndsgivning för distiktets tävlingsverksamhet. Svenska Bilsportförbundet har ca. 20.000 licensierade förare, ca. 24.000 licensierade funktionärer, ca. 100.000 medlemmar och ca. 440 motorklubbar organiserade under sig.

Inom SBF genomförs ca. 1000 tvälingar årligen. 33 av motorklubbarna (ca. 7000) medlemmar) tillhör Stockholms Bilsportförbund och representerar sportgrenarna enligt enligt menyn till höger.

Postadress:
Stockholms Bilsportförbund
Janne Lönnmark, Granitvägen 8A
135 46 Tyresö

Kontakt:
Tel: 0735256205
E-post: This is a mailto link...

Se all info

 .