Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd Förening


Alla föreningar anslutna till Svensk Bilsport har möjlighet att söka bidrag via Riksidrottsförbundets Återstartsstöd. Stödet är till för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar, vuxna och äldre tillbaka till den nivå och omfattning av verksamheten som var innan pandemin.

 

RF har tilldelat Svensk Bilsport 3,7 miljoner kronor i återstartsstöd, där en stor del är sökbar för föreningarnas återstartsaktiviteter. Aktiviteterna kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraidrottare i alla funktioner och på alla nivåer, d.v.s. även ledare, tränare, funktionärer, styrelseledamöter, m.fl. 

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga att stödet inte ska kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Återstartsaktiviteterna uppmuntras att komma i gång så snart som möjligt för att genomföras under hösten 2022 och framåtAnsökan är öppen från - BESKED kommer

OBS! Då stödet innehåller en begränsad mängd medel kan ansökningsperioden komma att stänga tidigare om pengarna tar slut. Vänta inte med er ansökan – sök nu!


Varje förening måste inkomma med en kortfattad återstartsansökan som ska godkännas av Svenska Bilsportförbundet (SBF) innan utbetalning sker.


Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som vid övriga projektansökningar, och tidigare Idrottslyftet. Ansökan kan skickas in av de som har rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Innan ansökan godkänns av SBF, säkerställs att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra aktiviteten och följa upp stödet.
Efter avslutad aktivitet ska redovisning/återrapportering ske, där det ska framgå hur stödet har använts och vilken effekt det har fått eller förväntas få.

 

Återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra
Det återstartsstöd som föreningarna söker ska användas till riktade aktiviteter för att återgå till minst samma nivå och omfattning som innan pandemin. 
Aktiviteten kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraidrottare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, funktionärer, styrelseledamöter, m.fl.

Vi ser gärna att satsningen/aktiviteten tar avstamp i och relaterar till Svensk Bilsports Strategi 2025, idrottens värdegrundsdokument Idrotten vill eller idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Alla aktiviteter som inkluderar barn och ungdomar (0–19 år) måste ta hänsyn till RFs Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.

Nedan hittar du förslag på vad ni som förening kan söka medel för.

 

Behålla ungdomar/Ungdomsverksamhet

Syfte:
Få ungdomar att stanna inom verksamheten, öka ungdomars delaktighet och inflytande

Medel beviljas för exempelvis:
Återkommande träffar/aktiviteter för ungdomar, så som bilbygge, träffar för erfarenhetsutbyte, uppstart och utveckling av ungdomsgrupp/kommitté i föreningen.

Medel beviljas EJ för:
Resor, övernattning, förbrukningsmaterial (så som däck, drivmedel, reservdelar mm), nöjesaktiviteter

 

Rekrytera nya medlemmar (barn, ungdomar, vuxna)

Syfte:
Öka antalet medlemmar i föreningen

Medel beviljas för exempelvis:
Prova på aktiviteter, hyra av bana/bilar, prova-på-licenser

Medel beviljas EJ för:
Resor, övernattning, förbrukningsmaterial (så som däck, drivmedel, reservdelar mm).

 

Utbildning

Syfte:
Öka kunskap och kompetens hos föreningens medlemmar

Medel beviljas för exempelvis:
Förarutbildningar, funktionärsutbildningar, styrelseutbildningar, specifika utbildningar (ex. HLR, säkerhet, brandsäkert mm), extern föreläsare, förtäring för skälig peng, lokalhyra

Medel beviljas EJ för:
Resor, övernattning, nöjesaktiviteter

  

Återstart av verksamheten

Syfte:
Engagera föreningens medlemmar för att verksamhetens läge ska återgå till, eller förbättras, utifrån hur den var innan pandemin.

Medel beviljas för exempelvis:
Föreläsare, lokalhyra för kick-off/medlemsdag, förtäring för skälig peng

Medel beviljas EJ för:
Resor, övernattning, nöjesaktiviteter

  

Tävling

Syfte:
Få i gång tävlingsverksamhet

Medel beviljas för exempelvis:
Tillstånd hos SBF, SDF, Polis och Länsstyrelse

Medel beviljas EJ för:
Förberedelser/återställning av bana, förbrukningsmaterial (så som däck, drivmedel, reservdelar mm), resor, start/anmälningsavgifter

  

Här hittar du en lathund för hur ni söker stödet via IdrottOnline

Här finns lathundar för fler funktioner kring bidragsansökningar

 

För frågor och funderingar, vänligen kontakta

Lars Jonsson, Sportgrenskoordinator
This is a mailto link, 076 129 51 70

 

 

 

Uppdaterad: 07 OKT 2021 14:38
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png

Sportförlaget_i_Norden.jpgPostadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg