Hoppa till sidans innehåll

Övriga bidrag


Utöver idrottens egna bidrag finns det även stöd att få från andra aktörer. Ni som förening har möjlighet att utveckla er verksamhet 
Var uppmärksamma på sista ansökningsdatum och nogranna med att läsa på ordentligt om respektive stöd ni är intresserade av innan ni skickar in er ansökan.

 

Allmänna Arvsfonden
Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om Allmänna Arvsfonden 

 

Boverket
Hos Boverket går det att söka verksamhetsutvecklingsbidrag. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal. Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag

Här kan du läsa mer om Boverkets verksamhetsutvecklingsbidrag 

 

Idéer för livet
Skandias stiftelse "Idéer för livet" arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.

Här kan du läsa mer om sökkriterierna för stödet

 

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål
Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att motverka sjukdom, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka stöd ur stiftelsen.

Här kan du läsa mer om stödet samt vad ansökan ska innehålla 

 

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till kvinnors organisering (som organisations-, etablerings-, och/eller verksamhetsbidrag) samt till jämställdhetsprojekt.

Här kan du läsa mer om de grundläggande villkoren, hur granskningen av projekt går till samt hur du ansöker och redovisar ett projket. 

 

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.

Läs mer om fonden här

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Här hittar ni information om ni vill veta mer om stiftelsen och vilka möjligheter som finns.

 

PostkodStiftelsen
PostkodStiftelsens stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. PostkodStiftelsens uppdrag är att förmedla stöd till olika typer av projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott.

Läs mer om vilka bedömningsgrunder som finns och hur ni söker stödet.

 

Prins Carls Gustafs Stiftelse
Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga och andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor och andra typer av studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder).

Läs mer om stiftelsen här 

 

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond
Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar

Läs mer om minnesfonden här

 

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond
Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Här hittar ni all information ni behöver om de två fonderna 

 

 

Uppdaterad: 09 MAR 2020 11:28
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png


Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg