Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott


Inom ramarna för Projektstöd IF (idrottsföreningar) barn- och ungdomsidrott har Riksidrottsstyrelsen identifierat tre övergripande områden som ska prioriteras under perioden 2020-2021.
Följande områden är sökbara; få fler ungdomar att stanna i den organiserade idrotten, utbildade barn- och ungdomsledare samt idrottsvaga områden (det sista området är endast sökbart via RF-SISU distrikten)

 

Behålla - få fler ungdomar att stanna i den organiserade idrotten

Bakgrund
Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.
Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.

Syfte
Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Inriktningar som beviljas av Svenska Bilsportförbundet
Projekt ska beviljas för att:

  • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
  • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
  • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för att:

  • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
  • möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

 

 

Utbildning - utbilda barn- och ungdomsledare 

Bakgrund
Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Syfte
Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp. Definition av aktivitetsledare En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av Svenska Bilsportförbundet
Projekt ska beviljas för:

  • idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för:

  • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

 

Idrottssvaga områden (söks bara via RF-SISU distrikt)

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av landet. I idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år 2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.
Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. 

Vill du veta mer om detta bidrag, kontakta ditt RF-SISU distrikt

 

Så ansöker du

Alla ansökningar skickas in via föreningens inloggning på IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel.
Var noga med att ni väljer rätt formulär när ni påbörjar en ny ansökan. Föreningen får sedan ett besked från Svenska Bilsportförbundet senast 14 dagar efter sista datum för ansökningstillfället. 


Förutsättningar för beviljade medel

För att föreningen ska kunna få sin ansökan beviljad krävs följande

-          Föreningens tidigare satsningar är redovisade och återrapporterade

-          Föreningen bedriver redan barn- och ungdomsverksamhet (eller har för avsikt med satsningen att starta upp sådan)

-          Satsningen planeras, söks och utförs under kalenderåret 2020-2021

-          Medel för satsningen måste sökas innan den utförs. Alltså, pengar kan inte beviljas för redan genomförda projekt och satsningar.

-          Ansökan för satsningen inkommer inom den öppna ansökningsperioden (se respektive ansökningsområde för mer information)

-          Föreningen är sanningsenliga i sina uppgifter i ansökan samt använder endast beviljade medel till den godkända satsningen.

-          Satsningen och föreningen följer Svensk Bilsports riktlinjer

-          Satsningen och föreningen följer Svensk Idrotts riktlinjer och policys för barn- och ungdomsidrott

 

Innan ni skickar in ansökan

Tänk på att satsningen ska föra er verksamhet framåt, inte låta den fortsätta som den är. Fundera en stund över vad det är ni faktiskt ska göra, vad ni hoppas på för mål och vilken effekt ni vill ha ut av satsningen. En mer tydlig och detaljerad ansökan ger oss bättre underlag för att göra en rättvis och riktig bedömning av er satsning.

Dessutom underlättar en tydlig ansökan även för er som förening när det är dags för återrapport. Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för ansökningarna kan vara upp till två veckor.

Tveka inte att höra av er till oss om ni vill bolla idéer och projekt innan ni skickar in en ansökan.

 

När ni skickat in ansökan

Senast 2 veckor efter sista ansökningsdatum ska föreningen få svar. Var uppmärksamma på om det inkommer meddelande gällande kompletteringar och/eller andra förbehåll att godkänna för att er ansökan ska bli godkänd.

 

Återrapportering av projekt

När en satsning är genomfört ska en återrapport skickas in till förbundet. Detta är ett obligatoriskt steg. Om återrapporten inte inkommer i tid riskerar klubben att bli återbetalningsskyldiga på delar av, eller hela det beviljade beloppet. 
Rapporten ska återge hur projektet gick och om förväntningarna uppfylldes. Det ska också framgå hur arbetet kommer se ut framåt utifrån Svensk Bilsports Vision 2025 och Svensk Idrotts Strategi 2025.
Rapporten ska kompletteras med en detaljerad ekonomisk redovisning för projektet och hur bidragspengarna användes, kvitton bifogas gärna som PDF-filer. 
Återrapporten skickas in via IdrottOnline.
Var även här noga med att ni väljer rätt formulär för er återrapportering.

 

Frågor och ytterligare information

Har du frågor om detta projektstöd eller behöver stöd för att utforma en ansökan är du välkommen att kontakta:

Disa Glaser
This is a mailto link
08 626 33 02

 

Uppdaterad: 02 MAR 2020 11:56
E-post: Adressen Gömd

Partners till Svensk Bilsport

Tengtools partnerlogga webb.jpg

Skydda partnerlogga webb.jpg

Lbrador partnerlogga webb.jpg

Officiellpartner/Grenpartner

Colabit_liggande.jpg

HK_logo_black_background.pngHullert_logo_grön355cwebb.jpg

Folksam_logga

Tillsammanslogga -21.jpg

Leverantörspartnermabi.png

VIKINGLINE_logotype_RED-CMYK webb.jpg

+46_DARK_T+S_FREE.png

grand-tg.png

Söderberg och partners.png


Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Box 705
191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Bergkällavägen 31 A, Bilsportens Hus
192 79 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +4686263300
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tom annons hemsidan.pngsensor300x480.jpg