Huvudpartners till Svensk Bilsport

Miljöarbetet

Miljöarbetet – en viktig del av Svensk Bilsport

Redan 1990 valde Svensk Bilsport att ta tag i miljöfrågorna och införa en Miljöpolicy. Miljöpolicyn har inneburit att bilsporten under tre decennier haft miljöfrågorna med som en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Därför har vi nu en miljökommitté och en rörelse som aktivt arbetar med miljöfrågor och bilsportens framtid som en miljötänkande organisation.

Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy Pdf, 99.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Intressant presentation av nuläget. 2022-04-26 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöutbildningar

Arbetsredskap

Miljöpärmar

Certifiering

Organisation

 • Svenska Bilsportförbundets Säkerhet- och Miljökommitté

Regler

Övrigt

 • Bilsportens Miljöpris finns att ladda ner här på blankettsidan under rubriken Förtjänsttecken och utmärkelser
 • Naturvårdsverket
 • Miljöbalken

Verksamheten

 • Svenska Bilsportförbundets verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
 • Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.
 • Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

 • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
 • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
 • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
 • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
 • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
 • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
 • förebygga miljöolyckor

Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att

 • vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter
 • på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon
 • genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande
 • aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt
 • ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt
Sidan uppdaterades den 30 maj 2023