Miljöcertifiering

Samtliga föreningar, anläggningar samt arrangemang ska vara certifierade enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod.

Miljöcertifieringen gäller i tre år. Ansökningshandlingar om förnyelse av miljöcertifiering, efter tre år, ska vara distriktens miljörådgivare tillhanda senast en månad innan utgång av certifieringsperioden

Om föreningen inte är certifierad, ska ansökningshandlingar för certifiering av förening och arrangemang, sändas till distriktens miljörådgivare senast en månad före tävling/arrangemang.

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024