Huvudpartners till Svensk Bilsport

Miljö

Miljöorganisation

Svenska Bilsportförbundets organisation för hantering av frågor om miljö består av:

Förbundsstyrelse

har det övergripande ansvaret för miljöarbetet inom Svenska Bilsportförbundet samt utser en Säkerhet- miljökommitté.

Säkerhet- miljökommitté
(riksnivå)

skapa strategiska miljömål samt att övergripande organisera miljöarbetet inom bilsporten.

Miljörådgivare, MRG (distrikt)

utse minst en miljörådgivare som bör ingå eller adjungeras i distriktets styrelse. Miljörådgivare är Miljökommitténs samverkans- och samarbetspartner på distriktsnivå.

Föreningsstyrelse (lokalt)

Miljöcertifiera förening, anläggning och arrangemang, enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod. Utse minst ett miljöombud vars namn ska publiceras med kontaktuppgifter via www.sbf.se.

Miljöombud (förening)

Vid alla arrangemang ska en miljöchef utses. Miljöchef, vars namn ska anges i inbjudan, ska inneha funktionärslicens lägst tävlingsledning klass C samt ingå i tävlingsorganisationen som chefsfunktionär. Vid lokal tävling och träning kan miljöchef samordnas med annan funktion vid tävlingen/träningen.

Miljöcertifiering

- Samtliga föreningar, anläggningar samt arrangemang ska vara certifierade enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod.

- Miljöcertifieringen gäller i tre år. Ansökningshandlingar om förnyelse av miljöcertifiering, efter tre år, ska vara SDF:s miljörådgivare tillhanda senast en månad innan utgång av certifieringsperioden.

- Om föreningen inte är certifierad, ska ansökningshandlingar för certifiering av förening och arrangemang, sändas till SDF:s miljörådgivare senast en månad före tävling/arrangemang.

Sidan uppdaterades den 06 mars 2023