Huvudpartners till Svensk Bilsport

Idrotten slipper kostnad för omskyltning på statliga vägar

Ideella föreningar har drabbats av stora kostnader på grund av regelverket för evenemang på statliga vägar. Men under förra veckan gav regeringen ett välkommet besked.

− Sent omsider, äntligen har regeringen fattat det beslut som vi inom idrottsrörelsen och Trafikverket är överens om, att ideella föreningar inte ska åläggas omotiverat höga kostnader. Det offentliga ska uppmuntra ideellt engagemang och folkhälsofrämjande aktiviteter, inte sätta käppar i hjulet för civilsamhället. Beslutet är efterlängtat och viktigt för landets alla föreningar som har evenemang på statliga vägar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Trafikverkets regler har drabbat idrottsföreningar som arrangerar motions- och tävlingslopp hårt sedan de trädde i kraft den 1 januari 2023. Enligt reglerna måste arrangörerna själva stå för alla kostnader kopplade till exempelvis omskyltning längs statliga vägar. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för föreningarna, vilket har tvingat många att ställa in sina lopp.

– Det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att ordna till exempel cykellopp, midsommarfiranden och andra arrangemang till rimliga villkor. Därför har regeringen nu beslutat om en tillfällig lösning, samtidigt som Trafikverket får i uppdrag att föreslå hur frågan kan hanteras fortsättningsvis, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Beslutet gäller under 2023. Ett beslut för 2024 och framåt ska fattas senare i höst. Trafikverket har haft i uppdrag att utreda hur regelverk och arbetssätt kan förändras för att förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur.

– Det är av stor vikt att föreningar kan fortsätta arrangera motionslopp och andra aktiviteter som är så viktiga för gemenskap och hälsa. Regeringen vill underlätta för ideella föreningar. Det ska inte innebära onödigt krångel eller orimliga kostnader för en förening att ta på sig ett arrangörskap, säger socialminister Jakob Forssmed.

För flera förbund har Trafikverkets hantering redan tvingat föreningar inom olika sporter att ställa in sina tävlingar under 2023, då ingen klar kostnadsbild funnits kring Trafikverkets hantering runt olika arrangemang. I avvaktan på nya regler kan Trafikverket under 2023 avstå från att begära ersättning för kostnader från ideella föreningar och organisationer.

− Det är bra att regeringen nu har gett idrottsrörelsen besked om 2023. Men fortsatt kvarstår en del oro kring beslutet. Många föreningar planerar sina arrangemang långt i förväg och behöver få veta om vad som gäller 2024 och framåt. Regeringen måste se värdet i den svenska idrottsrörelsen och vad den ger till samhället och säkerställa att den här formen av kostnader inte alls hamnar på det svenska föreningslivet, så jag hoppas på ett nytt och ekonomiskt lugnande besked för framtiden inom kort, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports Generalsekreterare.

Arbetet med att få fram ett beslut för framtiden pågår och ett nytt möte mellan idrotten och infrastrukturminister Andreas Carlsson är inbokat till mitten av maj.


Sidan uppdaterades den 08 maj 2023