Huvudpartners till Svensk Bilsport

Full fart mot en ny tävlingssäsong – Annas brev

Känslan.
Att få låsa upp huset på landet. 
Öppna dörren mot en värmande tid som ligger ny och oanvänd framför oss. 
Den känslan är för mig svårslagen. 

Vi kliver in i ett nytt tävlingsår även om flera serier har startat upp så är det nu det känns på riktigt tycker jag. Och något som märks på telefonsamtal och mail in till kontoret och licens- och teknikavdelningen. 

Samtidigt är det så att Svensk Bilsport lever året om. Ofta på en höst får jag frågan från vänner utanför bilsporten om säsongen är över nu och det är lite lugnare. 
Svaret är faktiskt nej. I alla fall inte för all personal på kontoret, de som arbetar i våra utskott, kommittéer och styrelsen. Det är säsong året runt. Tävlingar, galor, möten, konferenser, mässor, planering och utvärderingar. 

Svensk Bilsport är så mycket mer än det servicekansli det en gång var. I en ny tid vill jag mena att vi har vuxit i vår verksamhet och med det arbetar vi nu både bredare och närmare verksamheten med den utveckling som görs inom flera områden, inte minst kommersiellt för att möta upp mot de minskade intäkterna från exempelvis statens pengar till idrotten. 

Frågan som ofta kommer till mig är; vad får vi egentligen för våra licenspengar?
En berättigad fråga. Men det korta svaret är att, absolut inte allt som drivs genom Svensk Bilsport idag. För faktum är att Svensk Bilsport idag budgetmässigt inte kan bedriva den rent tävlingsmässiga service som utövare och medlemmar förväntar sig och i vissa fall kräver idag om vi bara ska förlita oss på licensintäkter. 

Jag har sagt det förr och jag lyfter det igen. Ska vi utveckla bilsporten för dagens utövare, medlemmar och publik, samt att arbete med att rekrytera fler till vår sport, då krävs ett kommersiellt arbete där vi bättre måste ta hand om, och utveckla, förbundets egna rättigheter. Intäkter vi sen använder för återinvestering i utveckling av Svensk Bilsport. 
Och jag vill säga att vi är på rätt väg. 

Rally-SM är ett sådant steg. Från 2024 ska det drivas i förbundets regi och inte genom någon extern promotor. Arbetet pågår nu för fullt med planeringen för kalendern för 2024, men än mer hur Rally-SM ska se ut nästa år och framåt med koncept, klasser och paketering. Sportgenskoordinatorn för Rally, Lars Jonsson, är projektledare för arbetet och har satt samman en projektgrupp som sedan beslutet redan haft ett antal möten med olika intressenter och fler är inbokade.

Förbundsmötes helg. 
I år genomfördes den i Lund. 
Förbundsmötet röstade in tre nya personer i styrelsen och med det är den fulltalig igen.

Det är alltid spännande när nya konstellationer bildas och ska samverka, men för mig känns det som valberedningen hittat bra kandidater för uppdraget. Med det vill jag även passa på att tacka den styrelse som suttit fram till nu och de personer som inte förlängt sina uppdrag. Blickar vi tillbaka har det varit en del tuffa år där styrelsen stått upp och som jag tycker tagit viktiga beslut framåt för Svensk Bilsport. Att sen personer i en styrelse konstant och år efter år hängs ut, svartmålas och förtalas är tyvärr en del i vår verklighet som vi ännu inte besegrat. 

Det är tråkigt. Men så ser en del av vår älskade bilsport ut. 
Självklart har alla rätt att tycka och förändra, vi är en demokratisk rörelse, men gör det rätt. Framför fakta och sakfrågan, så kommer det behandlas med största respekt. Med påhopp, förtal och hot kommer vi inte få lättare att rekrytera ledare, funktionärer och förtroendevalda.

Under Förbundsmöteshelgen togs ett riktningsbeslut på att arbeta vidare med den plattform som tagits fram för Strategi 2030. Och jag kan bara hålla med ordförande Roger som sa att det kommer bli en spännande resa och en resa som kommer behöva göras i nära samarbete med de många förtroendevalda och anställda inom vår idrott.

I Trafikverket-frågan där Regeringen beslutat att Trafikverket under 2023 ges möjlighet att inte begära ersättning från ideella föreningar och organisationer som ordnar arrangemang på vägar som inte är enskilda råder det fortsatt frågetecken kring de enskilda tävlingarna där det nu fortsatt ligger kvar kostnader. Att inte dessa tagits med i beslutet är oroväckande och mycket märkligt då det är något som vi framfört i alla dialoger med myndigheten. Nu väntar nya dialoger med Regeringen där vi måste få klarhet i Trafikverkets agerande och där Regeringen måste se värdet i den svenska idrottsrörelsen och vad den ger till samhället och säkerställa att den här formen av kostnader inte alls hamnar på det svenska föreningslivet, så jag hoppas på ett nytt och ekonomiskt lugnande besked för framtiden inom kort. Du kan läsa Regeringens beslut här. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/regeringen-underlattar-for-foreningar-som-vill-ordna-arrangemang-pa-vagar/ Länk till annan webbplats.

Tillsammans med KAK:s, Anders Ydstedt deltog jag på Riksdagens bilnätverk (samtliga partier var inbjudna). Med var även Svensk Bilsports miljösamordnare, Mikael Norén som presenterade projektet biologisk mångfald som fick stort gehör. Flera av de närvarande ville boka träff för mer information om hur bilsporten arbetar med för att bli en mer miljövänlig sport och för att få en djupare information om projektet Biologiskt mångfald. En positiv dag.

Kul att se att vår kanal svenskbilsporttv.se tar ny fart. Över 70 planerade sändningar från bilsporten. Ett bra bevis på att det är full fart mot en ny tävlingssäsong.  

Hälsningar
Anna Nordkvist, Svensk Bilsports Generalsekreterare

Sidan uppdaterades den 22 maj 2023