Huvudpartners till Svensk Bilsport

Hög artrikedom på svenska racingbanor

Vi firar Världsmiljödagen med att lyfta den artrikedom som finns på
svenska motorbanor.
En ny FIA-rapport visar att det hittades 390 olika arter av insekter
på Annedalsbanan (Halland), Höljes motorbana (Värmland) och Sundsvall
Raceway (Medelpad).
– De flesta arterna som påträffades hör till gruppen gaddsteklar där
humlor, solitärbin och getingar ingår. Men också skalbaggar, fjärilar
och flugor undersöktes och har bidragit till att öka förståelsen kring
vad vi vet om
faunan på motorbanor. Det påträffades även fem arter som är
rödlistade, säger Mikael Norén, miljösamordnare på Svensk Bilsport.

På motorbanor finns ofta goda förutsättningar eftersom slitage från
publik och fordon i många fall kan styras till att verka lagom mycket
och därmed gynna örter och skapa blottor i jord och sand som gynnar
insekter.
– Vi föreslår att alla motorbanor får en skötselplan som identifierar
och pekar på vilka naturvårdsåtgärder som görs för att behålla och
utveckla biologisk mångfald. Det kan vara enkla styrdokument som
beskriver hur man jobbar och vilka förändringar som man vill vidta i
arbetet med att sköta gräsmattor, gräsmark, buskzoner, sandmarker och
andra naturmiljöer som kan finnas i direkt anslutning till
motorbanorna, säger Mikael Norén.

Läs mer här:
Rapport inventering motorbanor 2022-4 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning rapport 2022 Pdf, 121.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 05 juni 2023