Svensk Bilsport

Stort intresse för bilsportens hållbarhetsarbete

Svensk Bilsports miljösamordnare Mikael Norén visade i förra veckan runt riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint (M) på Gelleråsens Motorbana.

Riksdagsledamoten har länge visat ett intresse för många av de hållbarhetsfrågor det svenska bilsportförbundet jobbar med. Samtalen kretsade kring flera av de frågor som är kopplade till motorbanor. Allt från hur motorbanan kan verka som en plattform för grön teknikutveckling och hur den främjar biologisk mångfald till den sociala nyttan samt ljud/bullerfrågan. Tony Jacobsson och Richard Göransson från Gelleråsen Arena berättade också om sina möjligheter och utmaningar.

– Vi har kontinuerlig dialog med flera av de stora riksdagspartierna och är väldigt glada att vi efter många års arbete fått upp de här frågorna på högsta nivå. Det betyder otroligt mycket för oss och alla ideella krafter ute i klubbarna som dagligen brottas med de här frågorna, säger Mikael Norén.

Marléne Lund Kopparklint lämnade tidigare i år in en motion med förslag om att motorsportens ljud- och bullerkrav ska harmonisera med övriga samhället och höll ett anförande om varför motorbanor är viktiga för biologisk mångfald i förra månaden.

Läs gärna motionen här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/bevarande-och-utveckling-av-svensk-motorsport_ha02592/ Länk till annan webbplats.

Se klippet från riksdagen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023