Svensk Bilsport

Afrikansk svinpest i Sverige

Den afrikanska svinpesten som är livshotande för vildsvin och grisar har tagit sig in i landet och hittats i Västmanlands län. Ett område runt Fagersta och Norberg är avlyst och där råder totalförbud för att vistas i skogen.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar. Exakt vad som räknas som etablerad tävlingsbana håller Jordbruksverket på att utreda.

Riksidrottsförbundet arbetar nu i frågan i dialog med idrottsförbunden, Jordbruksverket och berörda Länsstyrelser.

Afrikansk svinpest drabbar bara vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor, redskap eller fordon om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin.

För uppdaterad information om gällande råd och berörda områden, läs mer på Jordbruksverkets sida https://jordbruksverket.se/ Länk till annan webbplats.

Och här på sidan Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/2023/afrikansk-svinpest Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades den 19 september 2023