Svensk Bilsport

Lyckat Miljöforum

Varje år arrangeras Miljöforum, en gemensam träff för Svensk Bilsport och Svemo där kunskap utbyts och diskussioner förs. De bägge förbunden möter samma myndighetskrav so och delar ofta samma banor. I år föreläste bland andra Tina Thörner, Kjell Folkesson (generalsekreterare Svenska Flygsportförbundet), Jens Strömberg (konsult med erfarenhet från eget myndighetsarbete)

Miljöforum är ett tillfälle för förbundens miljökommittéer, distrikt, sektioner, styrelserepresentanter och internationella miljöfunktionärer att nätverka runt aktuella miljöfrågor. Under helgen varvades både externa och interna föreläsare med workshops och gruppdiskussioner.

– Forumet är en viktig del i samarbetet mellan Svensk Bilsport och Svemo, där bland annat frågor som rör miljöcertifieringsprocessen, utbildningar, påverkansarbete mot myndigheter och politik samt case från verksamheten diskuteras. Att under en helg få utbyta erfarenheter och blicka framåt hur vi kan arbetat tillsammans för att bli starkare i de frågor vi driver för förbundet är mycket givande, säger Mikael Norén, Svensk Bilsports Miljösamordnare.

Miljöforum spelar en viktig roll i att fortsatt bedriva ett aktivt miljöarbete på bred front inom förbunden, för att stötta föreningar och möjliggöra verksamhet ute på anläggningar och banor. Efter senaste forumet har förbunden tillsammans arbetat för att förenkla arbetet med miljörevisioner för föreningarna, med målet att försöka underlätta den administrativa hanteringen mot bland annat myndigheter.

– Under kommande år ser vi gärna fler besökare till dessa träffar, och förbunden funderar även på att införa halvårsvisa digitala träffar för att nå fler, avslutar Norén.

Sidan uppdaterades den 14 november 2023