Svensk Bilsport

Strategi 2030 – uppstart för Styrgruppen

I måndags kväll tog strategiarbetet ett nytt kliv. En första workshop med personer från distrikt, sportgrenar, centralt kansli och styrelsen deltog. Syftet är att genom alla olika delar inom Svensk Bilsport nu plocka ner strategin till ett praktiskt stöd för alla inom svensk bilsport att kunna jobba utifrån.

Klassisk sportfråga: hur känns det?

– Bra! Det är det korta och raka svaret. Vi hade som sagt ett första möte på Teams igår kväll där ett trettiotal deltagare verkligen gjorde ett bra jobb. Arbetet ska plocka ner strategin i konkret handling och det här var det första steget i just den här gruppen. Vi kommer fortsätta i mitten av december med nästa workshop, säger Peggy Dicksdotter Hermansson, styrelseledamöter Svenska Bilsportförbundet.

Fokus på gårdagens workshop låg på att diskutera och lyfta fram framgångsfaktorerna och hindren för att lyckas med att strategin ska ”bli på riktigt”. Bland annat lyftes ett strategiarbete inte är något nytt inom svensk bilsport. Det är viktigt att det finns ett ansvar för att ta strategin vidare. Ett ansvar som så klart ligger på styrelsen, dvs att se till att arbetet fortsätter och involverar alla delar inom svensk bilsport. Men under workshopen betonades även det gemensamma ansvaret för att det ska lyckas.

– Det var bra diskussioner och kloka inspel som vi kommer att ha stor nytta av i arbetet. Det är inte helt lätt att vi alla drar åt samma håll i alla delar, inte minst eftersom det så klart är och finns skillnader mellan sportgrenar och distrikt. Men viljan att samarbeta mellan de olika delarna var mycket tydligt och det kommer vi att behöva för att vi ska lyckas konkretisera strategin för att fler ska jobba i linje med den kommande år, säger Tony Ring, styrelseledamot i Svenska Bilsportförbundet.

Sidan uppdaterades den 16 november 2023