Huvudpartners till Svensk Bilsport

Ta chansen att påverka bilsportens hållbara utveckling

Svensk Bilsport skickade i början av hösten ut en enkät till samtliga föreningar gällande hållbar utveckling. Det har kommit in ett stort antal svar, men Svensk Bilsport skulle gärna få in ännu fler för att få en så komplett bild som möjligt därför kommer det i veckan gå ut en påminnelse för de föreningar som ännu inte svarat.

– Det är såklart helt grundläggande att föreningarnas behov styr påverkan och möjligheter kopplat till arbetet med hållbar utveckling. Med hjälp av detta kan vi sedan sätta strategier och genomföra åtgärder kring miljö och sociala frågor, ja allt kring hållbarhet utifrån klubbarnas önskemål så långt det är möjligt, säger Mikael Norén, miljösamordnare på Svensk Bilsport.

Ännu finns det chans att vara med att göra sin röst hörd.

– Alla svar är viktiga, detta gäller verkligen inte bara de stora föreningarna, detta gäller alla. Så jag hoppas att så många föreningar som möjligt tar chansen nu att vara med och påverka vårt gemensamma hållbarhetsarbete framåt, säger Mikael Norén.

Sidan uppdaterades den 27 november 2023