Svensk Bilsport

Schildt tar täten i ELV-frågan

EU-kommissionens förslag till förordningen om uttjänta fordon, så kallade ELV, End of Life Vehicles kan komma att slå hårt mot motorsporten, men även bland motorentusiaster i stort.

Redan har frågan lyfts av Svensk Bilsport genom Generalsekreterare Anna Nordkvist och Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd, i en debattartikel där de bemötte beslutet som ”ett hot mot bilsporten och motorhobbyn”. Flera organisationer inom motorbranschen arbetar nu tillsammans för att få klarhet i vad som gäller i EU:s direktiv för uttjänta fordon.

Svensk Bilsport växlar nu upp i frågan och tar hjälp av tidigare ordförande i förbundet Kåge Schildt. Schildt som själv är stor bilentusiast har ställt sig till förfogande att arbeta vidare med ELV-frågan.

Under tisdagen var Kåge på plats på kontoret i Sollentuna för att ta del av och sätta sig in i det arbete som gjorts tidigare från Svensk Bilsport.

– Det här är ett beslut som berör oss mycket inom bilsporten och hela entusiastbranschen runt äldre bilar vill jag säga. Det är väldigt viktigt för bilsporten och den historia som äldre bilar bär på att denna fråga hamnar rätt för oss, säger Kåge Schildt som kom direkt till dagens möte på bilsportkontoret från ett förmiddagsmöte med Motorhistoriska Riksförbundet MHRF.

– Att hitta gemensamma intressen och lösningar mellan oss alla som brinner för bilsport, bilar och dess historiska värden som för oss framåt kommer göra oss starkare. Dagens första möte var ett bra första steg, avslutar Schildt.

Med ett första möte med annan organisation och överlämning från Pär Karlsson på Svensk Bilsport är Kåge Schildt redan igång med uppdraget.

– Det känns verkligen bra att får in Kåge som besitter en väldig kompetens om bilsporten och historiska bilar, med den här lösningen kan vi gå in i en mer offensiv fas. Nu har vi en resurs som kan lägga rätt mängd tid som krävs i arbete i den här frågan, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports generalsekreterare.

Sidan uppdaterades den 14 maj 2024