Svensk Bilsport

Ettåriga mandat för Svensk Bilsports utskott

Svensk Bilsports förbundsstyrelse har beslutat tillfälligt att mandatperioden vid nästa tillsättning av nya medlemmar i utskott och kommittéer endast gäller ett år. Beslutet berör bara de personer som kommer in som ersättare för de som väljer att lämna sin plats i respektive utskott.
Anledningen är att på bästa sätt kunna verkställa de riktlinjer som Strategi 2030 kommer peka ut för Svensk Bilsports framtida arbete de närmaste åren.

– Det här har inget med personer eller kompetens att göra för den bemanning vi idag har i våra utskott och kommittéer. Utan det handlar om den process som Strategi 2030 är i och vad den slutligen kommer sätta för riktlinjer för vår verksamhet, säger Roger Engström, Svensk Bilsports ordförande.

Arbetet med Strategi 2030 påbörjade de första kvalitativa och kvantitativa intervjuerna med personer i rörelsen under 2022. Därefter har strategi och arbetssättet förankrats och delpresenterats under resans gång på Förbundsmöte och Bilsportkonferens. Kvar är att konkretisera målstyrning och prioriteringar i de satta huvudrubriksområdena för strategin.

– Resultatet av hur vi ska förverkliga Strategi 2030 skulle kunna innebära nya sätt att arbeta och organisera oss, därav väljer vi nu en komplettering med ettåriga mandat för ny tillsatta. 2030 är inte allt för långt bort, så vi vill vara redo att påbörja en sådan eventuell förändring så fort vi kan, avslutar Roger Engström.

Sidan uppdaterades den 18 juni 2024