Svensk Bilsport

Beslut Appendix K Volvo 240 bakaxel

Förtydligande i frågan om Appendix K Volvo 240 bakaxel, då det florerat många olika rykten om vilket bakaxelhus som får användas.

2023/06 tog förbundsstyrelsen beslut att överlämna ett ärende till Juridiska Nämnden efter att en skrivelse med begäran inkommit från en aktiv förare.
Denne vill att det skall göras en utredning huruvida Historiska Utskottets lathund för Volvo 240 Appendix K, är korrekt eller inte gällande vilken typ av bakaxelhus samt differential som är tillåten att använda.

En grundlig utredning gjordes av Juridiska Nämnden, där man inte blev enhälliga i vad som är rätt eller fel. (JN:s protokoll finns att läsa på Förbundets hemsida)
Resultatet av denna utredning går tillbaka till Förbundsstyrelsen, där man tillsammans med Historiska utskottet beslutar att göra en skrivning till FIA HTWG (Historic Technical Working Group) för att få ett slutgiltigt beslut i ärendet, eftersom det fanns skilda åsikter i ärendet.

Två sakfrågor ställdes till FIA HTWG för att få klarhet i vad som gäller.
Frågorna var konkreta, vilken bakaxel och diffrentialbroms är godkända enligt gällande Homlogeringshandlingar respektive Appendix-J och Appendix-K.

FIA HTWG återkommer med svar i redovisat protokoll 2024-03-27, att det är bakaxelhus av typ 1030 som är det som är tillåtet att använda på Volvo 240 i perioden som homologeringshandlingen avser. Ang differentialen, så får man däremot använda andra fabrikat än Dana diffrentialbroms om den har lika uppbyggnad/princip och får plats i original, ej bearbetat 1030 diffrentialhus samt att typen av differentialbroms tillverkades under perioden. (1977-1981)
Protokollet från 2024-03-27 är ett utkast som formellt inte är godkänt, det sker på kommande HTWG möte 2024-06-27.

Beslutet från FIA HTWG fastställdes genom godkännande av föregående protokoll på senaste HTWG mötet 2024-06-27.

Beslutet från FIA HTWG är gällande och från FS och HU:s sida är ärendet därmed avslutat och kommer inte att behandlas ytterligare,

Eventuellt överklagande av detta resultat görs direkt till FIA HTWG, då Appendix K är ett internationellt reglemente som ägs av FIA och som således äger tolkningen av reglementet samt homologeringshandlingar som är erforderliga till reglementet.

Beslut från FIA:s Historic Technical Workin Group gällande ärende Volov 240 Appendix K Pdf, 287 kB.

Sidan uppdaterades den 02 juli 2024