Svensk Bilsport

Svensk Bilsport Nej till näthat

På sociala medier sprids återigen alternativa sanningar om personer i ledande befattningar och anställda inom förbundet, gränsande till förtal eller till och med förtal.

Vi i förbundsstyrelsen väljer nu att i våra egna kanaler ge en sammanfattning och bemöta en del av dessa påstående.

Det är en tråkig utveckling där man som ägare till en FB grupp upplåter och tillåter gruppens medlemmar att fritt spekulera och komma fram till egna sanningar.
Det är ett arbetsmiljöproblem redan idag, då personal och förtroende valda blir uthängda som korrupta, allsmäktiga, myglare, lögnare etc. och som några som inte vill sporten väl.

SBF ska nu enligt uppgift dessutom vara polisanmälda på grund av falsk angivelse gällande den polisanmälan om olaga hot som gjordes i samband med förbundsmötet i April.
Anledningen till den anmälan, skedde på inrådan av RF: jurister som fick ta del av en del av skriverierna inför förbundsmötet.

Riksidrottsförbundet uppmärksammade följande text i ett av flera dokument, nedan kan ni läsa det kompletta citatet, inte bara utvalda delar som nu delges på sociala medier, förmodligen i syfte att mildra författarens dåliga omdöme.
Ni som läser det här, tolka och döma själva vad det egentligen står i citatet och fundera på hur det kan tolkas av de som läser det.

Citat alternativet 7 April 2024.

”Medlemmarna i klubbarna är förståeligt nog, nedstämda och ledsna när när de blickar ut över sitt svårt vandaliserade förbund, men många är trots allt förvissad om att vedergällningens timma snart skall slå.

De är förvissad om, att medlemmarna i det tidigare stolta och snart 100-åriga förbundet ska en dag vinna tillbaka herraväldet över sitt förbund som idag har kidnappats.

Att de som ställt till med eländet skall kunna oskadliggöras och få sitt straff.

Måtte medlemmarna till slut se till, att förbundets misshandlare inte kommer undan straff som förrädare och quislingar borde få.”

Volvo 240 Bakaxelärendet
Gällande Ärendet med Volvo 240 Bakaxeln så har nu FS ordf, Tekn Chef och representant i Historiska utskottet manipulerat och kört över både Juridiska Nämnden och FIA tydligen enligt det som skrivs på FB.

Svårt att förstå hur fantasin kan flöda på detta sätt och att det finns de som dessutom tror på det.


Bakgrund
FS fick ett brev till styrelsen med begäran om att låta Juridiska Nämnden utreda om bakaxel 1031 är godkänd för användande i Volvo 240 i den aktuella perioden, begäran avsåg även DANA Diffrentialen och alternativ till den.
Med facit i hand skulle ärendet inte skickats till Juridiska från FS utan i stället till FIA direkt, det kan vi konstatera i efterhand och be om ursäkt för.

En grundlig utredning gjordes av Juridiska Nämnden där man inte blev enhälliga i vad som är rätt eller fel.
JN överlämnade sin utredning i Jan 2024 till FS. (JN protokollet finns på SBF:s hemsida)

När FS mottog Juridiska Nämndens svar och konstaterade att FIA inte varit delaktiga som sakkunniga rörande Appendix K reglementet i frågan blev det tydligt att resultatet behövde verifieras av de som äger reglementet och har tolkningsrätten till det.

På ett extra styrelsemöte, togs beslut om att säkerställa att det Juridiska Nämnden kommit fram till i sitt resultat stämde med gällande reglemente, det skedde genom att ställa frågan till reglementets ägare, FIA Historic Technical Working Group. (Ärendet finns redovisat på hemsidan under pågående ärenden, där sker också löpande uppdatering)

Från FS sida och från övriga involverade var avsikten att se till att de regler vi har följs och tolkas rätt.

Ytterligare en aspekt var viktig, aktiva som deltar i en Internationell tävling med annan utrustning än det FIA godkänner, kommer att bestraffas vid en efterkontroll, Appendix K gäller på Internationella tävlingar.
Därav att det viktigt att regeltolkningen är rätt och att vi i Svenska Bilsports Förbundet inte har en nationell variant på Appendix K i Sverige som ställer till problem för aktiva som deltar i tävling med Internationellt tillstånd.

Styrelsen vill också tillägga att det finns inget Volvohat i förbundet som det påstås på sociala medier eller egen agenda från de som varit med i det här ärendet som det nu öppet påstås.
Tvärtom, vi hade gärna sett att Juridiska Nämndens resultat var riktigt och rätt, det hade sparat mycket arbete och minskat påhoppen på de som är involverade i ärendet.
Huvudfrågan är, ska vi följa de regler vi har eller ska de få tolkas fritt och senare bli föremål för klagomål, disciplinärenden och efterhantering?
För oss är rätt svar, att regler ska följas oavsett vad man tycker om dessa. Vill man förändra dessa, får man påverka de som ansvarar för reglerna med sakkunniga förslag, inte genom påhopp på sociala medier.

Kring allt som nu skrivs på sociala medier kan man fundera på arbetsklimatet som nu gäller för personal och förtroendevalda.

Det är inga trevliga omdömen kring de som är involverade i olika ärenden, det framförs fram egna sanningar om hur saker skett och gått till som inte stämmer med verkligheten.
Personliga påhopp och en del väldigt grova på olika personer inom förbundet är återkommande. En riktigt tråkig utveckling från en liten del tangentbordsryttare och som dessvärre skadar bilsportens anseende i kretsar långt utanför tävlingsverksamheten.

Personlig och respektfull kontakt i de fall man har åsikter verkar vara omodernt i dagens samhälle. I stället ska det fantiseras bakom ett tangentbord, förutom att kränka personer, skada förbundet och verksamheten, så slår det naturligtvis tillbaka på skribenten själv, som därmed bevisar vilken moral och etik som gäller för vederbörande.
Tyvärr visar det sig ofta vara äldre gentlemän i övriga medelåldern bakom den här typen av trollverksamhet. En generation som borde vet bättre kan man tycka.

Om man tittar och läser senaste månadernas inlägg så kan man konstatera att mycket kan leda till en anmälan av olika slag, vill vi ha det så här?

Ska vi acceptera detta för anställda och förtroendevalda, vi tycker inte det från FS och SBF:s sida.

Vi har folk som mår dåligt av att bli uthängda som lögnare, korrupta, myglare etc. på sociala medier, bara för att någon annan känner sig förfördelad och inte nöjd med något beslut.

Till sist, det kan vara läge att ställa sig själv några kontrollfrågor innan man publicerar på offentliga forum

Några exempel på enkla förhållningsregler att hålla sig till innan man publicerar på sociala medier.

  • Utpekas någon som klandervärdig JA/NEJ
  • Är det försvarligt JA/NEJ
  • Är det en sann uppgift JA/NEJ
  • Anses det som näthat JA/NEJ
  • Blir någon hotad? JA/NEJ
  • Strider mot GDPR JA/NEJ
  • Kan jag få svar på annat sätt JA/NEJ
  • Kränker jag någon JA/NEJ

OSV…

Familjen Svensk Bilsport kan bättre än så här, vi alla är involverade av kärlek till en fantastisk sport och vi borde verkligen kunna bemöta varandra med respekt och saklighet i alla lägen.

Svenskt föreningsliv är en demokratisk process. Svenska Bilsportförbundet håller årligen Förbundsmöte. På det tas beslut om inkomna motioner och det är på mötet det röstas om vem som ska vara ordförande i förbundet och vilka som ska ingå i styrelsen.
Det är delegater från respektive distrikt som representerar distriktets föreningar och det är delegaterna som för fram de ställningstaganden som gjorts av föreningarna i distrikten i de frågor som behandlas under förbundsmötet.

Sidan uppdaterades den 02 juli 2024