Huvudpartners till Svensk Bilsport

Svensk Bilsport vill se action i frågan om statliga vägar

Frågan om idrottsevenemang på statliga vägar är en följetång. Trafikverket införde den 1 januari nya regler som hotar motions- och tävlingsloppen på statliga vägar.

Riksidrottsförbundets och Cykelförbundets ordförande har träffat infrastrukturminister och socialminister för att diskutera utmaningarna.

– Samtal är bra och viktigt, men samtal räddar inte vår bilsport och idrottsrörelsen. Det måste till beslut nu, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports generalsekreterare.

Den 1 januari i år införde Trafikverket det justerade arbetssätt som bland annat innebär att alla kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna, såsom skyltning, i samband med evenemanget ska belasta arrangören.

– För bilsporten är detta förödande. Vi har redan föreningar som tvingats ställa in sina tävlingar för de inte kommer kunna betala de, i mina ögon, allt för höga priserna. Idrotten lider redan av sviterna efter corona och har tappat mycket fart och det bli inte bättre av att statliga inrättningar vill sko sig på idrottens verksamhet, säger Nordkvist och fortsätter.

– Beslut som dessa är katastrofala för oss i bilsporten, men även flera andra förbund är drabbade och det här kommer få tragiska följder för idrotten och på sikt samhället när föreningar inte kommer kunna bedrivas verksamhet längre runt om i landet.


Riksidrottsförbundet har tillsammans med Bilsportförbundet, Cykelförbundet, Friidrottsförbundet, Motorsportförbundet, Orienteringsförbundet och Triathlonförbundet kritiserat införandet av det nya regelverket. Detta eftersom det innebär stora kostnader för ideella allmännyttiga föreningar vilket i förlängningen kommer att leda till betydligt färre motions- och tävlingslopp på statliga vägar.

− Jag är mycket bekymrad över den situation vi står inför. Vissa av våra medlemmar pratar redan om 2023 som ett förlorat år. Det är så pass osäkra förutsättningar att arrangörer av motions- och tävlingslopp inte vågar eller kan genomföra sina evenemang. De har inte de ekonomiska muskler som krävs för att kunna hantera kostnaderna som Trafikverket nu vill lämpa över. Färre lopp är ett hårt slag mot individen, mot föreningen och mot folkhälsan, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang träffade den 18 januari infrastrukturminister Andreas Carlson och socialminister Jakob Forssmed för att diskutera utmaningarna som idrottsrörelsen står inför kopplat till de förändrade förutsättningarna på statliga vägar.

− Det var ett givande samtal med statsråden Carlson och Forssmed. Jag upplever att det finns en förståelse för att vi inte kan ha en ordning där det offentliga sätter krokben för idrottsrörelsen och folkhälsan. En utredning är sedan tidigare tillsatt i frågan och den ska redovisas i mars, säger Björn Eriksson.

– Visst är det bra att det utreds, men för oss i bilsporten är säsongen redan i gång och fram till mars har vi flertalet tävlingar inplanerade. Det är inte en utredning vi är i behov av, utan ett beslut nu som gör att våra och övriga föreningar i Idrottssverige kan fortsätta bedriva den verksamhet som finns, avslutar Anna Nordkvist.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023