Huvudpartners till Svensk Bilsport

Rally: Ungdomsrally

Ungdomsrally
Följande förändring avser endast ungdomsförare, dvs ungdomar från 16 år t.o.m. det kalenderår man fyller 18 år och innehar svenskt körkortstillstånd alternativt giltigt körkort, samt är svensk medborgare. (Se U-RY 1.5.1)

Bakgrund
Några år efter att det blev tillåtet att övningsköra from 16 års ålder i Sverige har det varit tillåtet att tävla i Utbildningsrally/Ungdomsrally till och med det år man fyller 18 med nyttjande av bilar från utpekade motorsvagare bilklasser och utan arrangörsnoter.

I andra länder tillåts motorstarkare bilar och att man får tävla mot andra förarklasser, använda noter, tävla mer ”på riktigt”.

Det finns intresse, inte från alla ungdomsförare, men från flera, att utveckla sig vidare innan man fyllt 18 år och först då kan delta med C-licens.

Nytt
RU har med ovanstående som bakgrund beslutat:

 • Antingen
  När man i Ungdomsklassen tagit 3 st uppklassningspoäng
  eller
  När man deltagit i ett antal tävlingar så att distriktets SGA efter förfrågan säger OK

 • får (inte måste!) föraren ansöka om en C-licens.
  OBS! Det gäller så länge föraren är Ungdomsförare enl U-RY 1.5.1. Därefter gäller krav på körkort för att licensen ska gälla.

  Om föraren ansöker och får C-licens gäller:
 • Man deltar i tävlingsklass med de krav och rättigheter som C-förare har, (tex nyttjande av arrangörsnoter efter codriverkurs för både förare och kartläsare)
 • Man tävlar om uppklassningspoäng, regelverket gäller ang krav/möjligheter för uppklassning till B- och även A-förare.
 • Fortfarande gäller krav på handledare, skylt Övningskörning och tillsvidare bilklass för ungdom.

Hänvisning till berörda regler som kommer att uppdateras:

Co-driverlicenskrav - RY 1.5

Tillåtna bilar i Ungdomsrally - U-RY 1.1

Uppklassning generellt - RY 1.7

Poängkrav för uppklassning C till B och B till A - RY 1.6

Krav handledare - U-RY 1.5.1

Skylt Övningskörning - U-RY 1.1

Sidan uppdaterades den 30 augusti 2023