Huvudpartners till Svensk Bilsport

Racing: Mästerskapsregler Isracing

Officiellt meddelande – OM (vecka 12/2023)

På grund av få startande ekipage i vissa klasser har Racingutskottet beslutat om följande omedelbara uppdatering av Mästerskapsregler Isracing SM/RM/JRM 2023 enligt nedan:

 Arrangörenhar möjlighet och rättighet att samköra klasserna Kortnabb och 2150.
Vid sammanslagning av dessa klasserska separata resultatlistorupprättas.
Dessutom ska de berörda klasserna pris-och poängbedömas i sin klasstillhörighet i mästerskapet.
Vidare tillåts arrangören att låta enskild deltagare från klass Junior delta i sammanslaget tävlingsheatenligt ovan.

 Arrangören har möjlighet att anpassa/justera antal tävlingsheat respektive antal tävlingsvarv/heat.

 Mästerskapet i klasserna Junior resp. Dubb utgår på grund av få/inga deltagare.

Här är länk till OM vecka 12/2023 - Mästerskapsregler Isracing Pdf, 423.8 kB, öppnas i nytt fönster.

/Racingutskottet

Sidan uppdaterades den 29 augusti 2023